Consultări publice

Propunerile de restricționare (stabilite într-un raport de restricționare în conformitate cu anexa XV) și proiectele de avize ale CASE fac obiectul consultării publice. De asemenea, ECHA invită părțile interesate să prezinte observații și să furnizeze dovezi în etapa pregătitoare a propunerii de restricționare și cu privire la diferitele documente în curs de elaborare în cadrul ECHA în ceea ce privește restricționările, cum ar fi rapoartele privind substanțele din articole și ghidurile privind intrările pentru restricționări.

Oricine poate prezenta observații. Principalii interesați sunt, cel mai probabil, întreprinderile, organizațiile care reprezintă industria sau societatea civilă, cetățenii, precum și autoritățile publice. Sunt binevenite observații din UE și din afara sa.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)