Sari la continut
Sari la continut

Legislaţia

Scopul Regulamentului REACH este să îmbunătățească protecția sănătății oamenilor și a mediului față de riscurile pe care le prezintă uneori produsele chimice.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Regulamentul CLP asigură comunicarea clară a pericolelor pe care le prezintă substanțele chimice către lucrătorii și consumatorii din Uniunea Europeană, prin clasificarea și etichetarea substanțelor chimice.

Directiva-cadru privind deșeurile stabilește legislația care abordează impactul gestionării necorespunzătoare a deșeurilor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, asupra poluării aerului și asupra aruncării de gunoaie pe domeniul public.

Scopul Regulamentului RPB este să îmbunătățească funcționarea pieței produselor biocide din UE, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție pentru oameni și mediu.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Regulamentul privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză reglementează importul și exportul anumitor produse chimice periculoase și impune obligații întreprinderilor care intenționează să exporte astfel de produse în țări din afara UE.

Categories Display


Route: .live2