Legislaţia

Legislaţia

Scopul Regulamentului REACH este să îmbunătățească protecția sănătății oamenilor și a mediului față de riscurile pe care le prezintă uneori produsele chimice.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Regulamentul CLP asigură comunicarea clară a pericolelor pe care le prezintă substanțele chimice către lucrătorii și consumatorii din Uniunea Europeană, prin clasificarea și etichetarea substanțelor chimice.

Directiva-cadru privind deșeurile stabilește măsuri care abordează efectele negative ale generării și gestionării deșeurilor asupra mediului și asupra sănătății umane, precum și pentru îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor, care sunt esențiale pentru tranziția către o economie circulară.

Scopul Regulamentului RPB este să îmbunătățească funcționarea pieței produselor biocide din UE, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție pentru oameni și mediu.

Regulamentul privind POP interzice sau restricționează strict producerea și utilizarea poluanților organici persistenți în Uniunea Europeană.

Regulamentul privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză reglementează importul și exportul anumitor produse chimice periculoase și impune obligații întreprinderilor care intenționează să exporte astfel de produse în țări din afara UE.

Directiva privind apa potabilă, revizuită, urmărește să protejeze cetățenii și mediul de efectele nocive ale apei potabile contaminate și să îmbunătățească accesul la apa potabilă.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.