Sari la continut
Sari la continut

Produse chimice care fac obiectul PIC

Produse chimice care fac obiectul PIC

Secțiunea despre produsele chimice care fac obiectul PIC cuprinde toate produsele chimice enumerate în anexele relevante ale Regulamentului PIC. Produsele chimice enumerate în anexa I partea 1 fac obiectul procedurii de notificare de export; produsele chimice enumerate în anexa I partea 2 fac obiectul procedurii de notificare de export și, pe lângă aceasta, întrunesc cerințele pentru procedura de notificare PIC. Produsele chimice enumerate în anexa I partea 3 fac obiectul întregii proceduri PIC, în temeiul Convenției de la Rotterdam.

În anexa V sunt enumerate produsele chimice și articolele a căror utilizare este interzisă în Uniunea Europeană și care nu se exportă. Produsele chimice și articolele enumerate în anexa V partea 1 fac obiectul interdicției la export și intră în categoria poluanților organici persistenți; în anexa V partea 2 sunt enumerate produsele chimice și articolele care fac obiectul interdicției la export și care nu sunt poluanți organici persistenți.

În plus, s-au identificat și alte produse chimice care sunt reglementate de Regulamentul PIC deoarece fac parte din grupele chimice care sunt enumerate în mod explicit în anexa I sau V. Deși nu sunt enumerate în mod explicit într-o anexă la Regulamentul PIC, aceste produse chimice sunt indicate cu caractere cursive.

Căutarea produselor chimice se poate realiza pe baza anexei sau a unei părți din anexa în care sunt enumerate, a numărului CE sau CAS, a denumirii chimice și a categoriei de utilizare. Căutarea se poate îmbunătăți utilizând mai multe filtre de căutare.

Anexa V partea 2

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2