Sari la continut
Sari la continut

Baza de date a inventarului C&E

Baza de date a inventarului C&E

Această bază de date conține informații primite de la producători și importatori despre clasificarea și etichetarea substanțelor notificate și înregistrate. Ea conține și lista clasificărilor armonizate. Baza de date este realimentată periodic cu notificări noi și actualizate. Notificările actualizate nu pot fi însă marcate în mod specific deoarece notificările care sunt clasificate în același fel sunt reunite pentru a putea fi afișate.

Clasificările rezultate din transmiterile în comun în cadrul procedurii de înregistrare REACH sunt marcate în mod corespunzător. Pentru mai multe informații despre aceste substanțe, consultați baza de date cu substanțe înregistrate.

Rețineți că este posibil ca unele informații din inventarul C&E să aparțină unor terți și, de aceea, se poate ca pentru utilizarea acestor informații să fie necesară permisiunea prealabilă a terților titulari. Pentru mai multe informații consultați Avizul juridic.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol
219-372-2 2425-85-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Bis(2,4-dichlorophenyl) carbonate
247-748-6 26496-99-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
7-aminonaphthalene-1,3,5-trisulphonic acid
248-394-5 27310-25-4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Trifluoromethanesulphonyl chloride
207-009-0 421-83-0
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Germanium tetraiodide
236-613-7 13450-95-8
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Pentasodium 4-hydroxy-5-[[4-[[[[5-hydroxy-7-sulphonato-6-[[2-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
277-180-4 72987-21-4
Not Classified
Notified C&L View details
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
206-120-1 302-25-0
Repr. 1B
GHS08
REACH registration C&L View details
[S-(R*,R*)]-2,2'-(ethylenediimino)dibutan-1-ol dihydrochloride
213-970-7 1070-11-7
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium dihydrogen phosphate
281-428-7 83949-68-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
224-704-4 4455-77-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-294-5 106232-83-1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
GHS09
Notified C&L View details
5-methyl-2-nitroanisole
253-975-1 38512-82-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Propanesulfonic acid, 3-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt, reaction products with 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol
271-863-0 68610-39-9
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2A
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
trans-2,4'-vinylenedipyridine
238-866-9 14802-41-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Beta,beta-styrenedicarbonitrile
220-283-6 2700-22-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-2-methylnaphtho[1,2-d]thiazolium toluene-p-sulphonate
256-017-0 42952-29-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
613-245-00-9
428-100-3 94239-04-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Pancreatic extracts
Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian pancreas.
232-500-1 8054-41-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Trisodium hexachlororhodate
239-047-9 14972-70-4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Phosphoric acid, octadecyl ester
254-466-7 39471-52-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Cobalt oxalate
212-409-3 814-89-1
Skin Sens. 1B
Repr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Isovaleramide
208-781-1 541-46-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
20,20-Ethylenedioxy-17-hydroxy-1,4,6-pregnatrien-3-one
618-972-5 93771-36-9
Not Classified
Notified C&L View details
(7aS,13aR,13bR,13cS)-dodecahydro-1H,5H,10H-dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one 4-oxide
605-514-4 16837-52-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-dodecahydro-2H-cyclododeca[b]pyran
251-090-5 32539-83-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
4-(tert-butyl)-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline
251-607-4 33629-47-9
Acute Tox. 4
Repr. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Fatty acids, montan-wax, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane
615-938-1 73246-99-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]piperazine
610-679-0 515160-72-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
Substance obtained as a powdery cathodic precipitate during the electrolytic decoppering stage of copper refining electrolysis. Consists primarily of copper with antimony, arsenic, lead and nickel in metallic form as well as oxides and sulfates.
028-015-00-8
305-433-1 94551-87-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1A
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Bis(6-methylheptyl) adipate
203-348-3 105-96-4
Not Classified
Notified C&L View details
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
617-210-9 81290-20-2
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Undec-10-enonitrile
258-413-9 53179-04-7
GHS05 GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C16-18, tetraesters with pentaerythritol
293-029-5 91050-82-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
tert-butyl alaninate hydrochloride
236-497-8 13404-22-3
Not Classified
Notified C&L View details
(methylthio)acetic acid
219-483-6 2444-37-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate
217-895-0 2001-94-7
Acute Tox. 4
STOT RE 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Noscapine
204-899-2 128-62-1
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Propanenitrile, 3-[[4-[2-[5,6(or 6,7)-dichloro-2-benzothiazolyl]diazenyl]-3-methylphenyl]ethylamino]-
616-631-5 78564-86-0
Not Classified
Notified C&L View details
6-(2-chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
249-587-7 29366-77-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cinnamomum loureirii, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum loureirii, Lauraceae.
307-474-0 97659-68-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3,6-dihydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
262-187-7 60335-71-9
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
607-199-00-9
213-853-0 1034-01-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
1-cyclohexyl-1H-pyrrole-2,5-dione
216-630-6 1631-25-0
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(2R)-Oxiranecarboxylic acid, methyl ester
601-036-5 111058-32-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Styleze W-20
437-650-3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, branched
294-139-6 91673-24-4
Flam. Gas 2
Notified C&L View details
4-[4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonic acid
246-813-6 25311-20-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ethane-1,2-disulphonic acid, compound with 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine (1:1)
215-019-1 1257-78-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
prochloraz (ISO)
N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide
613-128-00-2
266-994-5 67747-09-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1