Sari la continut
Sari la continut

Baza de date a inventarului C&E

Baza de date a inventarului C&E

Această bază de date conține informații primite de la producători și importatori despre clasificarea și etichetarea substanțelor notificate și înregistrate. Ea conține și lista clasificărilor armonizate. Baza de date este realimentată periodic cu notificări noi și actualizate. Notificările actualizate nu pot fi însă marcate în mod specific deoarece notificările care sunt clasificate în același fel sunt reunite pentru a putea fi afișate.

Clasificările rezultate din transmiterile în comun în cadrul procedurii de înregistrare REACH sunt marcate în mod corespunzător. Pentru mai multe informații despre aceste substanțe, consultați baza de date cu substanțe înregistrate.

Rețineți că este posibil ca unele informații din inventarul C&E să aparțină unor terți și, de aceea, se poate ca pentru utilizarea acestor informații să fie necesară permisiunea prealabilă a terților titulari. Pentru mai multe informații consultați Avizul juridic.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylic acid
832-989-7 796882-45-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-methyl-N-(pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate
832-990-2 802983-66-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
5-bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
832-991-8 842136-27-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
832-992-3 881676-32-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
sodium tert-butylcarbamodithioate
832-993-9 882878-69-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl (3-(hydroxymethyl)piperidin-3-yl)carbamate
832-994-4 885268-83-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-oxo-4-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
832-996-5 937650-39-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(S)-2-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)acetic acid
832-997-0 941289-27-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
832-998-6 955372-86-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amine compound
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-3-carbaldehyde
832-999-1 1018584-81-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3,9-diazabicyclo[3.3.2]decane-9-carboxylate
833-000-1 1050890-68-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-4-fluoropyridine-3-carboxylic acid
833-001-7 1060809-33-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-amino-6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate hydrochloride
833-002-2 1092449-07-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl (1-(4-(aminomethyl)phenyl)ethyl)carbamate
833-003-8 1183185-25-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 2-(aminomethyl)-1,4-oxazepane-4-carboxylate
833-004-3 1184662-18-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Amide and derivatives
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
1-butoxy-4-[4-(trans-4-ethylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-2,3-difluorobenzene
833-005-9 1003218-33-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Amide and derivatives
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
TERT-BUTYL N-(2-[(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)AMINO]ETHYL)CARBAMATE
833-006-4 1190890-14-2
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
833-008-5 1211530-89-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Acid derivatives
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
1-cyclopentyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
833-009-0 1216126-64-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl (4aS,7aS)-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylate
833-010-6 1229428-51-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3-(piperidin-2-yl)azetidine-1-carboxylate
833-011-1 1251018-38-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-8-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
833-012-7 1258651-68-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-bromophenyl)azetidine
833-013-2 1270542-80-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
833-014-8 1309469-83-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
833-015-3 1310379-31-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(R)-tert-butyl 3-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
833-016-9 1312663-47-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2-amino-3-cyclopropylpropanoate
833-017-4 1339219-24-7
Flam. Liq. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(2S,3R) 2-amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
949-266-8
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amide and derivatives
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-(2-amino-3,3-dimethylbutyl)carbamate
833-019-5 1391116-69-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methylhexanoic acid
833-020-0 1404736-14-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-formyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
833-021-6 1408075-35-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
833-022-1 1427195-18-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-(2-methoxyethyl)carbamate
833-023-7 1427380-88-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-hydrazinyl-1H-indazole dihydrochloride
833-024-2 1443980-67-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopropyl)acetic acid
833-025-8 1463522-68-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}oxolane-3-carboxylic acid
833-026-3 1479905-61-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylcyclopentanecarboxylic acid
833-027-9 1482875-99-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-bromo-3-chlorophenyl)cyclopropan-1-ol
833-028-4 1515613-54-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-3-yl}propanoic acid
833-030-5 1536183-80-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 4-(4-bromophenoxy)pyridine-2-carboxylate
833-031-0 1536928-65-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-(2-methylpyrrolidin-3-yl)carbamate
833-032-6 1542710-01-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-5-(trifluoroacetyl)benzoic acid
833-033-1 1543093-16-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-8-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
833-034-7 1592348-11-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-7-carboxylic acid
833-035-2 1781708-89-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-bromo-2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid
833-036-8 1805506-21-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2