Sari la continut
Sari la continut

Inventarul conform anexei III

Inventarul conform anexei III

ECHA a întocmit un inventar al substanțelor care îndeplinesc probabil criteriile de la anexa III la Regulamentul REACH. Scopul lui este să sprijine solicitanții să stabilească dacă pot beneficia de cerințele de informații minime sau trebuie să furnizeze setul complet de informații conform anexei VII.

Inventarul a fost creat cu ajutorul bazelor de date cu date experimentale disponibile public și pe baza rezultatelor modelelor (Q)SAR. Indicațiile de proprietăți toxicologice sau ecotoxicologice periculoase, cât și informațiile despre utilizări și alte informații relevante trebuie comparate cu criteriile de la anexa III.

Dacă o substanță lipsește de pe această listă nu înseamnă neapărat că nu sunt îndeplinite criteriile de la anexa III. De asemenea, chiar dacă o substanță este în inventar, solicitantul poate beneficia de cerințele de informații reduse dacă acest lucru se justifică.

De reținut că inventarul nu este un instrument de clasificare, conține numai indicații de îngrijorare. De exemplu, faptul că o substanță poartă indicația „posibil mutagen" nu înseamnă că ECHA o consideră un mutagen clasificat. Trebuie luate în considerare toate dovezile înainte de a trage concluziile despre necesitatea de clasificare.

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear

EC / List no.: 284-032-2 CAS no.: 84777-06-0
Information source
# Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1 # Harmonised classification for reprotoxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Repr. 1B # Suspected carcinogen: ISS Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (moderate reliability) # Suspected hazardous to the aquatic environment: Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.1031 mg/L (moderate reliability); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 1.82 mg/L (moderate reliability) # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin sensitiser: CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (good reliability)

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2