Cum să vă organizați pentru actualizările dosarului

Dosarul de înregistrare trebuie să reflecte cunoștințele actuale despre modul în care poate fi utilizată substanța dumneavoastră în condiții de siguranță la locurile de producție și de către utilizatori în cadrul lanțului de aprovizionare. Aceasta înseamnă că, după ce ați depus o cerere de înregistrare și ați obținut numărul de înregistrare, mai aveți încă de lucru.

 

Organizarea în cadrul întreprinderii

Sunteți responsabil pentru actualizarea înregistrării dumneavoastră. Informațiile despre întreprinderea dumneavoastră, compoziția substanței pe care o produceți sau o importați, precum și utilizările clienților dumneavoastră, de exemplu, sunt elementele din înregistrare pe care trebuie să le actualizați personal.

În întreprinderea dumneavoastră trebuie să existe procese, sisteme și alerte care să vă permită să identificați când trebuie să faceți modificări în înregistrare. De exemplu, trebuie să configurați un proces pentru a primi și analiza reacțiile clienților dumneavoastră și pentru a urmări literatura științifică referitoare la substanța dumneavoastră.

Trebuie să vă actualizați dosarul, în format IUCLID, de exemplu în următoarele situații:

 • Schimbați materia primă, procesul de producție sau furnizorul și, prin urmare, substanța dumneavoastră conține în prezent diferite impurități (periculoase) sau constituenți (minori).
 • Modificați volumul de producție sau de import al substanței dumneavoastră. Dosarul dumneavoastră trebuie să conțină întotdeauna cele mai recente informații despre intervalul cantitativ și, de aceea, trebuie să raportați atât scăderile, cât și creșterile.
 • Dacă volumul dumneavoastră crește și trece la următorul interval cantitativ, există două situații posibile:
  • Datele necesare sunt deja disponibile prin intermediul înregistrării comune: Informați-vă cosolicitanții înregistrării (inclusiv solicitantul principal) despre studiile suplimentare de care aveți nevoie și obțineți acces la datele necesare din partea lor, de exemplu, cumpărând scrisoarea de acces relevantă.
  • Datele nu sunt disponibile prin intermediul înregistrării comune: Trimiteți o solicitare la ECHA. Veți primi (i) informații despre datele disponibile în înregistrarea comună și (ii) datele transmise cu peste 12 ani în urmă.

   Dacă nu se aplică niciuna dintre situații, trebuie să aveți în vedere completarea datelor lipsă.

 • Luați cunoștință de noi utilizări de la clienții dumneavoastră. În acest caz, s-ar putea să fie necesar să actualizați și raportul de securitate chimică.
 • Trebuie să actualizați informațiile referitoare la o proprietate pe care nu ați inclus-o în transmiterea în comun.
 • Furnizorul dumneavoastră reformulează un amestec pe care îl importați. S-ar putea să fie necesară notificarea încetării importului pentru o substanță.
 • Aflați informații noi despre proprietățile substanței dumneavoastră, care trebuie aduse la cunoștința cosolicitanților înregistrării și a solicitantului principal. Trebuie să vă puneți de acord asupra modului de actualizare a părții comune a înregistrării.

Trebuie să transmiteți, fără întârzieri nejustificate, toate actualizările înregistrării dumneavoastră la ECHA, prin REACH-IT.

Cele mai multe actualizări ale dosarului sunt gratuite. Există însă o taxă pentru actualizarea intervalului cantitativ.

 

Organizați-vă împreună cu ceilalți cosolicitanți

Toți cosolicitanții înregistrării (principali și membri) au în comun responsabilitatea de a menține actualizată partea comună a înregistrării, și anume informațiile despre proprietățile fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice ale substanței, despre clasificare și etichetare, precum și indicațiile de utilizare în condiții de siguranță.

În acest scop, trebuie să aveți un acord de colaborare în vigoare. În plus, unele actualizări generează costuri noi și, de aceea, vă trebuie un mecanism prin care să conveniți cu cosolicitanții asupra împărțirii acestor costuri.

Partea comună a înregistrării trebuie actualizată, în format IUCLID, de exemplu în următoarele situații:

 • Luați cunoștință de noi proprietăți periculoase ale substanței, de exemplu, în cursul revizuirii periodice a literaturii de specialitate sau în urma comunicării unor noi informații de către un client.
 • Un raport de securitate chimică transmis în comun trebuie actualizat, de exemplu ca urmare a identificării de noi utilizări sau utilizări contraindicate pentru substanță.
 • Clasificarea și etichetarea substanței dumneavoastră se modifică, de exemplu ca urmare a modificărilor aduse Regulamentului privind clasificarea și etichetarea (CLP) sau când apar noi informații despre proprietățile periculoase.
 • O întreprindere din grupul transmiterii în comun își mărește volumul de producție și trece la un interval cantitativ mai mare. Dacă informațiile necesare pentru înregistrarea în intervalul cantitativ superior nu sunt încă disponibile în transmiterea în comun, ele vor trebui generate și incluse în dosar. Cosolicitanții trebuie să ajungă la un acord cu privire la această abordare. Cel puțin, trebuie să-i întrebați pe toți solicitanții înregistrării din transmiterea în comun dacă au vreo informație relevantă sau intenționează, la rândul lor, să treacă la un interval cantitativ mai mare.
 • ECHA sau un stat membru solicită informații suplimentare din partea cosolicitanților înregistrării în cursul evaluării dosarului sau a substanței. Cosolicitanții trebuie să ajungă la un acord cu privire la această abordare.

Toate actualizările părții comune a înregistrării trebuie prezentate de solicitantul principal prin REACH-IT, fără întârzieri nejustificate sau în termenul stabilit în decizia autorității.

Aceste actualizări ale dosarelor sunt gratuite, cu excepția cazului în care solicitați ca anumite informații să rămână confidențiale.

 

Imagine
Nu uitați să vă actualizați toate informațiile administrative – cum ar fi entitatea juridică, adresa și persoana de contact – în REACH-IT. În acest fel, autoritățile și cosolicitanții înregistrării vor putea să țină în permanență legătura cu dumneavoastră în privința înregistrării.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)