Bisfenolul A

 

Bisfenolul A (BPA) este o substanță chimică industrială care se utilizează încă din anii '60. Cea mai mare cantitate se folosește la fabricarea maselor plastice, însă o parte se folosește în rășini și în hârtia termică.

BPA este utilizat ca monomer la fabricarea produselor din policarbonat, printre care se numără o varietate de bunuri de larg consum, de exemplu veselă din plastic reutilizabilă și sticle pentru băuturi, echipamente sportive, CD-uri și DVD-uri.

Rășinile epoxidice care conțin BPA se utilizează ca straturi de acoperire în interiorul conductelor de apă, al cutiilor de conserve și al dozelor pentru băuturi pentru a extinde perioada de valabilitate a acestora și pentru a evita ca alimentele sau băuturile să capete gust metalic.

De asemenea, BPA se folosește ca revelator de culoare pentru hârtia termică folosită la tipărirea bonurilor fiscale de către magazine, precum și a biletelor de transport public și a tichetelor de parcare.

Controlul utilizării bisfenolului A

Restricționat în hârtia termică

În decembrie 2016, Comisia Europeană a hotărât să restricționeze utilizarea BPA în hârtia termică pe teritoriul UE. Interdicția va intra în vigoare în 2020, ceea ce le oferă producătorilor, importatorilor și utilizatorilor de hârtie termică timp pentru a elimina progresiv substanța și pentru a găsi o alternativă.

Ca urmare a restricționării, producătorii de hârtie vor trebui să înlocuiască BPA cu alți revelatori de culoare. Un posibil înlocuitor care este luat în considerare de industrie este substanța numită bisfenol S (BPS). Au fost însă exprimate motive de îngrijorare că această substanță ar putea provoca probleme de sănătate similare celor cauzate de BPA. Pentru a se evita înlocuirea unei substanțe chimice periculoase cu alta la fel, BPS face în prezent obiectul unei evaluări, iar Comisia Europeană a solicitat ca ECHA să cerceteze mai aprofundat utilizarea BPS ca înlocuitor pentru BPA în hârtia termică.

ECHA a cerut industriei să îi transmită anual informații noi despre utilizarea BPS și a altor revelatori ca alternativă la BPA pentru fabricarea hârtiei termice în UE. Mai multe informații despre cantitățile de substanțe alternative utilizate la fabricarea hârtiei termice sunt disponibile în documentul din secțiunea „Informații suplimentare”.

Clasificat drept toxic pentru reproducerea umană

Bisfenolul A este clasificat în UE ca substanță cu efecte toxice asupra capacității de reproducere. Toți producătorii, importatorii și furnizorii de BPA trebuie să clasifice și să eticheteze amestecurile care conțin BPA ca fiind toxice pentru reproducere, categoria 1B, până la 1 martie 2018. Aceasta înseamnă că întreprinderile vor fi mai bine informate cu privire la posibilele efecte periculoase și la modul în care pot fi protejați lucrătorii.

Identificat drept perturbator endocrin cu efecte asupra sănătății umane și asupra mediului

Având în vedere proprietățile sale toxice pentru reproducere, în ianuarie 2017 bisfenolul A a fost inclus în Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) candidate pentru autorizare. În iunie 2017, Comitetul statelor membre din cadrul ECHA a sprijinit propunerea Franței de a identifica bisfenolul A drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită și din cauza proprietăților sale de perturbare a sistemului endocrin, care duc probabil la efecte grave asupra sănătății umane și care generează un nivel de îngrijorare echivalent celui asociat substanțelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoria 1A sau 1B. În ianuarie 2018, rubrica BPA din listă a fost actualizată pentru a reflecta un motiv suplimentar pentru includerea sa în lista substanțelor candidate, și anume proprietățile sale de perturbare a sistemului endocrin cu efecte adverse asupra mediului, astfel cum a propus Germania.

Restricționat în materialele care intră în contact cu alimentele

Utilizarea BPA în biberoane este interzisă în întreaga Uniune Europeană de la 1 iunie 2011. În Belgia, Suedia și Danemarca se interzice folosirea substanței și în alte materiale care vin în contact cu alimentele destinate sugarilor și copiilor mai mici de trei ani. Franța a interzis utilizarea BPA în toate ambalajele, recipientele și ustensilele alimentare. În UE, utilizarea BPA este permisă în materialele care intră în contact cu produsele alimentare, dar este prevăzută o cantitate maximă care se poate scurge din material. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) reevaluează în prezent riscurile pentru sănătatea publică asociate prezenței BPA în produsele alimentare. 

În ianuarie 2018, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European a aprobat propunerea Comisiei de a reduce limita de migrare specifică (LMS) aplicabilă maselor plastice, acoperirilor și lacurilor pentru metale și altor surse de contact cu BPA, de la 0,6 mg/kg la 0,05 mg/kg. De asemenea, se interzice utilizarea bisfenolului A în sticlele de plastic și în ambalajele care conțin alimente destinate sugarilor și copiilor mai mici de trei ani.

Limitat în jucării

În prezent, în UE există o limită în ceea ce privește cantitatea de BPA care se poate scurge din jucăriile destinate copiilor de până la trei ani și din orice jucării destinate introducerii în gură de către copii. Această limită de migrare a BPA este în prezent de 0,1 mg/l, însă de la 26 noiembrie 2018 se va aplica o limită mai scăzută, de 0,04 mg/l.

Categories Display