Progress in evaluation in 2022

ECHA raportează progresele obținute în 2021 în ceea ce privește evaluarea dosarelor și a substanțelor în conformitate cu articolul 54 din REACH. 

solicitări de informații suplimentare 2022 - 1

Evaluarea dosarelor


În 2022, ECHA a adoptat 252 de decizii în urma verificării conformității, referitoare la 1 612 cerințe de informare pentru care au fost identificate date lipsă. În plus, agenția a adoptat 169 de decizii privind propunerile de testare, referitoare la 347 de cerințe de informare pentru care inițial fuseseră propuse teste.

400 de decizii au fost adoptate fără implicarea Comitetului statelor membre (CSM) (adică statele membre nu au transmis propuneri de modificare). Alte 21 de decizii au fost adoptate cu implicarea CSM: 18 prin procedură scrisă și 3 în cursul reuniunilor CSM.
 

further information requests 2021 - Graph 2

Solicitări de informații suplimentare 2021 - antet tabelul 2

Solicitări de informații formulate în deciziile adoptate în urma evaluării dosarelor

further information requests 2022 - 2 table

Information requirements Number of requests in
252 compliance check
decisions
Number of requests in
169 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 421
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 285 76 361
Pre-natal developmental toxicity 128 66 194
Reproduction toxicity 87 24 111
Repeated-dose toxicity 71 35 106
Biodegradation 243 22 265
Bioaccumulation 28 2 30
Long-term aquatic toxicity 341 63 404
Physico-chemical properties 15 7 22
Other human health 90 0 90
Other environment 323 52 375
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT)* 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L)* 1 N/A 1
Total 1 612 347 1 959

*CSR: chemical safety report; RSS: robust study summary; PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; SID: substance identification; C&L: classification and labelling.

further information requests 2022 - Graph 3

solicitări de informații suplimentare 2022 - 3

Evaluarea substanțelor

În 2022, ECHA a adoptat 9 decizii în urma evaluării substanțelor, cu 12 solicitări de informații suplimentare în scopul de a evalua siguranța substanțelor care ar putea prezenta motive de îngrijorare.

Dintre acestea, 4 decizii au fost adoptate fără implicarea Comitetului statelor membre (CSM) (adică statele membre nu au transmis propuneri de modificare), iar 5 decizii au fost adoptate cu implicarea CSM: 4 prin procedură scrisă și 1 în cursul reuniunilor CSM.
 

further information requests 2022 - 4 table

Information requests made in the adopted substance evaluation decisions

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 275-702-5 Combination of fish short term reproduction assay and fish sexual development test 1
228-250-8 Larval amphibian growth and development assay 1
258-469-4 Amphibian metamorphosis assay 1
Mutagenicity 220-618-6
209-711-2
In vivo mammalian alkaline comet assay 2
PBT/vPvB** 2 271-867-2 Simulation biodegradation test 1
400-370-7 Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method or HPLC method 1
271-867-2 Water solubility: column elution method 1
273-066-3 Ready biodegradation test 1
201-236-9 Bioaccumulation test in aquatic species 1
271-867-2 Daphnia magna reproduction test 1
271-867-2 Fish early-life stage toxicity test 1
Total 12

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2022 - related