Progress in evaluation in 2021

ECHA raportează progresele obținute în 2021 în ceea ce privește evaluarea dosarelor și a substanțelor în conformitate cu articolul 54 din REACH. 

solicitări de informații suplimentare 2021 - 1

Evaluarea dosarelor

În 2021, ECHA a adoptat 278 de decizii în urma verificării conformității, referitoare la 1 746 de cerințe privind informațiile pentru care au fost identificate date lipsă. În plus, agenția a adoptat 165 de decizii privind propunerile de testare, referitoare la 277 de cerințe privind informațiile pentru care inițial fuseseră propuse teste.

406 dintre decizii au fost adoptate fără implicarea Comitetului statelor membre (CSM) (adică statele membre nu au trimis propuneri de modificare), iar 37 de decizii au fost adoptate cu implicarea CSM: 32 prin procedură scrisă și 5 în cursul reuniunilor CSM.

further information requests 2021 - Graph 2

Solicitări de informații suplimentare 2021 - antet tabelul 2

Solicitări de informații formulate în deciziile adoptate în urma evaluării dosarelor

further information requests 2021 - 2 table

Information requirements Number of requests in
278 compliance check
decisions
Number of requests in
165 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 443
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 260 79 339
Pre-natal developmental toxicity 134 51 185
Reproduction toxicity 129 17 146
Repeated-dose toxicity 79 37 116
Biodegradation 187 18 205
Bioaccumulation 53 1 54
Long-term aquatic toxicity 344 41 385
Physico-chemical properties 60 8 68
Other human health 71 0 71
Other environment 408 25 433
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT) 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L) 21 N/A 21
Total 1746 277 2023

 

further information requests 2021 - Graph 3

solicitări de informații suplimentare 2021 - 3

Evaluarea substanțelor

În 2021, ECHA a adoptat 10 decizii în urma evaluării substanțelor, cu 14 solicitări de informații suplimentare în scopul de a evalua siguranța substanțelor care ar putea prezenta motive de îngrijorare.

Toate cele 10 decizii au fost adoptate cu implicarea CSM: 9 prin procedură scrisă și 1 în cursul reuniunilor CSM.

further information requests 2021 - 4 table

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 216-133-4 Fish sexual development test 1
203-585-2 Larval amphibian growth and
development assay
1
PBT/vPvB** 267-636-0
267-636-0
429-320-2
229-782-3
458-680-3
700-992-1
Simulation biodegradation test 7
203-372-4 Ready biodegradation test 1
429-320-2
458-680-3
206-420-2
Bioaccumulation test in aquatic species 3
Other hazard-based
concern
236-675-5 Intra-tracheal instillation study
combined with comet assay
1
Total 14

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2021 - related