Progress in evaluation in 2021

ECHA raportează progresele obținute în 2021 în ceea ce privește evaluarea dosarelor și a substanțelor în conformitate cu articolul 54 din REACH. 

ulterior evaluării substanțelor 2021 - 1

Informațiile noi primite în urma unei decizii a ECHA sunt examinate pentru a se verifica dacă au fost îndeplinite solicitările și dacă a fost clarificat pericolul sau motivul de îngrijorare, precum și pentru a se identifica situațiile în care ar putea fi necesare acțiuni de reglementare suplimentare.

Acțiuni subsecvente evaluării dosarelor

În 2021, 307 de substanțe au ajuns în etapa acțiunilor subsecvente evaluării dosarelor. Acest proces a fost finalizat pentru 210 substanțe.

Pentru 148 de substanțe, solicitanții înregistrării au transmis informațiile cerute în termenul stabilit. Pentru 44 substanțe s-a identificat necesitatea unei clasificări și etichetări armonizate. În cazul altei substanțe a fost necesară o evaluare suplimentară a proprietăților persistente, bioacumulative și toxice.

136 de evaluări subsecvente, având ca obiect 132 de substanțe, au fost înaintate autorităților naționale de aplicare a legii deoarece solicitanții înregistrării nu au furnizat la timp informațiile solicitate.

După acțiunile de aplicare a legii, în 56 de cazuri solicitanții înregistrării au transmis informațiile necesare. Evaluările realizate după ce cazul a fost înaintat autorităților naționale de aplicare a legii nu sunt incluse în tabelul de mai jos ca evaluări separate, deoarece se consideră că fac parte din evaluarea inițială.

Numărul substanțelor pentru care au avut loc acțiuni subsecvente evaluării dosarului și rezultatele obținute

evaluation follow-up 2021 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 71 28 85 2 37 CLH
Compliance check decisions 77 28 135 4 7 CLH,
1 PBT
Total 148 56 220 6 44 CLH,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

ulterior evaluării substanțelor 2021 - 3

Acțiuni subsecvente evaluării substanțelor

În 2021 au fost evaluate 6 substanțe. Pentru o substanță, autoritatea competentă din statul membru evaluator a solicitat mai multe informații, deoarece informațiile transmise nu clarificau motivele de îngrijorare inițiale sau generau motive de îngrijorare suplimentare.

În cazul celorlalte 5 substanțe, autoritățile au considerat că informațiile disponibile sunt suficiente pentru a clarifica motivele de îngrijorare și au fost în măsură să ajungă la o concluzie privind necesitatea unor acțiuni de reglementare suplimentare.

Concluzii

Autoritatea competentă din statul membru evaluator poate să propună una sau mai multe dintre următoarele acțiuni de reglementare pentru a elimina motivele de îngrijorare:

  • clasificare și etichetare armonizate pentru substanțele care sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, sensibilizante pentru căile respiratorii sau care prezintă alte motive de îngrijorare, de exemplu sunt periculoase pentru mediul acvatic;
  • identificarea ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC);
  • restricționarea substanței; sau
  • acțiuni în afara domeniului de aplicare al REACH, de exemplu limite de expunere profesională la nivelul UE, măsuri naționale sau acțiuni voluntare din partea industriei.

Rezumatul evaluărilor finalizate ale substanțelor în care au fost propuse acțiuni de reglementare suplimentare

evaluation follow-up 2021 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
203-868-0 DE
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
200-237-1 IT
247-979-2 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 203-090-1 FI
203-868-0 DE
206-022-9 BE
Identification as an SVHC 203-868-0 DE
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 401-850-9 BE
Sensitisation Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
243-001-3 DE
200-237-1 IT
203-002-1 FR
202-859-9 DE
204-616-2 IT
212-782-2 FR
247-979-2 DK
Other EU-wide regulatory risk management measures 248-666-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
202-859-9 DE
203-002-1 FR
212-782-2 FR
231-545-4 NL
200-237-1 IT
204-616-2 IT
Restriction Confidential DE
203-632-7 DK
700-323-3 DE
480-310-4 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 203-396-5 DE
202-422-2 DE
203-576-3 DE
202-859-9 DE
203-868-0 DE
To be confirmed* 809-930-9 NL
204-317-7 FR

* A need for further regulatory action(s) at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory action(s).
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.