Consultation on derogation to the exclusion criteria

În mod normal, substanțele active care îndeplinesc următoarele criterii de excludere nu trebuie să fie aprobate:

 • substanțele cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B, în conformitate cu Regulamentul CLP;
 • perturbatorii endocrini;
 • substanțele persistente, bioacumulative și toxice (PBT);
 • substanțele foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB).

Se pot acorda derogări în condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din BPR, dacă se demonstrează că:

 1. riscul pentru oameni, animale sau mediu datorat expunerii la substanța activă dintr-un produs biocid, în condițiile de utilizare cele mai defavorabile în mod realist, este neglijabil, în special în cazul în care produsul este utilizat în sisteme închise sau în alte condiții care au ca scop evitarea contactului cu oamenii și eliberarea în mediul înconjurător;
 2. există dovezi ale faptului că substanța activă este esențială în vederea prevenirii sau controlului unui pericol grav pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau pentru mediu; sau
 3. neaprobarea substanței active ar avea un impact negativ disproporționat pentru societate față de riscul care amenință sănătatea umană, sănătatea animală sau mediul în cazul folosirii substanței.

În acest caz, o substanță activă poate fi aprobată pentru o perioadă de maximum cinci ani și doar pentru anumite utilizări. În plus, statele membre au dreptul de a autoriza produsele biocide doar în cazul în care consideră că aceste condiții sunt îndeplinite pe teritoriul lor.

Pentru a hotărî dacă substanța activă poate fi aprobată sau nu, se organizează o consultare publică în vederea culegerii de informații despre îndeplinirea condițiilor de derogare prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din BPR.

Pe perioada consultării publice se fac publice următoarele informații:

 • identitatea substanței (denumire și numere CE/CAS);
 • tipul (tipurile) de produs;
 • autoritatea competentă responsabilă de evaluare;
 • o descriere a utilizărilor reprezentative, prezentată de solicitant;
 • informații privind criteriile de excludere îndeplinite de substanța activă.

Este important ca părțile interesate (producătorii, utilizatorii de produse biocide, sectorul vizat, autoritățile etc.) să contribuie la consultarea publică, pentru a permite culegerea de informații valoroase pentru procesul decizional, în special cu privire la existența sau absența unor alternative adecvate.

Persoanele care transmit contribuții trebuie să ofere informații însoțite de justificări, și nu simple afirmații despre necesitatea sau inutilitatea substanței.

Informațiile culese prin consultare publică sunt puse la dispoziția publicului.

Comisia Europeană și statele membre vor lua în considerare informațiile culese atunci când vor decide dacă să aprobe sau nu substanța activă în cauză.

În prezent nu se desfăşoară consultări.
În prezent nu se desfăşoară consultări.
În prezent nu se desfăşoară consultări.


Cum se transmite o contribuție la consultarea publică?

Consultarea publică durează 60 de zile.

Terții interesați care doresc să contribuie la consultarea publică trebuie să își transmită contribuția, împreună cu informațiile relevante, printr-un formular web securizat.

Pentru a ușura analiza contribuției și procesul decizional, persoana care transmite o contribuție trebuie:

 • să indice clar derogarea de la articolul 5 alineatul (2) literele (a), (b) și/sau (c) din BPR ale cărei condiții consideră că au fost sau că nu au fost îndeplinite; și
 • să ofere o justificare detaliată.

Atunci când se organizează o consultare publică referitoare la o substanță activă care prezintă interes pentru mai multe tipuri de produse simultan, trebuie transmise contribuții separate pentru fiecare tip de produs, întrucât derogarea de la excludere este analizată pentru fiecare tip de produs în parte, precum și pentru fiecare dintre utilizările date tipului de produs respectiv.

Persoana care transmite o contribuție trebuie să țină seama și de recomandările prevăzute în ghidul „Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation” (Transmiterea informațiilor în cadrul consultării publice privind substanțele susceptibile de înlocuire conform Regulamentului privind produsele biocide). De exemplu, dacă în contribuție se indică existența sau absența unor alternative, trebuie specificată exact utilizarea căreia i se aplică acestea, denumirea și identitatea substanțelor active alternative sau a metodelor nechimice de combatere a organismelor vizate etc.

Informațiile furnizate pot fi avea caracter neconfidențial sau confidențial. Dacă doriți ca informațiile să rămână confidențiale, va trebui să furnizați o justificare adecvată [a se vedea ghidul „Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation” (Transmiterea informațiilor în cadrul consultării publice privind substanțele susceptibile de înlocuire conform Regulamentului privind produsele biocide)]. Eventualele informații confidențiale vor fi puse exclusiv la dispoziția Comisiei Europene și a autorităților competente ale statelor membre.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)