Decizie în cadrul evaluării substanței

Evaluarea substanței se realizează de către statele membre ale UE, cu scopul de a clarifica motivele de îngrijorare legate de utilizarea substanței în condiții de siguranță. Autoritatea competentă responsabilă de evaluare poate solicita informații care depășesc cerințele standard privind informațiile, pentru a determina dacă utilizarea substanței prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Evaluarea poate conduce la măsuri normative de administrare a riscurilor.

 

Facilitați procesul de evaluare a substanței
  • Actualizați-vă dosarul de înregistrare cât mai curând posibil dacă observați că substanța este programată pentru evaluare. Consultați planul de acțiune comunitar flexibil (CoRAP) pentru substanțele care urmează să fie evaluate pe o perioadă de trei ani.
  • Evitați să transmiteți actualizări ale dosarului după ce autoritatea competentă responsabilă de evaluare a inițiat perioada de evaluare cu durata de 12 luni.
  • Dacă evaluarea a început deja, dar este necesar să includeți informații noi în dosar, conveniți împreună cu statul membru evaluator în primul rând dacă poate fi avută în vedere o actualizare a dosarului și care este modalitatea optimă de a o face.
  • Încercați să vorbiți cu o singură voce: o singură contribuție în numele tuturor solicitanților înregistrării substanței ușurează procesul decizional.
  • Dacă decizia vă impune să transmiteți raportul complet al studiilor, efectuați un raport cât mai detaliat, astfel încât autoritatea competentă responsabilă de evaluare să poată face o evaluare independentă. Transmiteți întotdeauna aceste date sub forma unui rezumat detaliat al studiului.
  • Rețineți că autoritatea competentă responsabilă de evaluare va iniția o evaluare subsecventă a dosarului de înregistrare actualizat.
  • Autoritatea competentă va evalua dacă noile informații corespund solicitărilor din decizie și clarifică motivele de îngrijorare.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)