Cine este responsabil pentru securitatea chimică?

Mii de substanțe chimice - atât naturale, cât și sintetice - sunt folosite în produse de uz curent care ne îmbunătățesc calitatea vieții. Cu toate acestea, nu întotdeauna am putut avea acces la informații detaliate despre efectele acestor substanțe asupra sănătății noastre și asupra mediului. În 2006, statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unui nou text legislativ în domeniul substanțelor chimice, REACH. Unul dintre obiectivele sale era să genereze informații referitoare la toate substanțele chimice în uz pe teritoriul UE, astfel încât acestea să poată fi utilizate în condiții de siguranță, iar cele mai periculoase să fie eliminate treptat.

Obiectiv: utilizarea substanțelor chimice în condiţii de siguranță

Dacă nu există un control adecvat, substanțele chimice cu proprietăți periculoase pot ajunge în locuri în care nu ar trebui să se afle: în organismul uman, în plante, în animale, în apă și în sol. Pentru a preveni această situație, REACH impune întreprinderilor să își extindă baza de cunoștințe cu privire la substanțele chimice pe care le produc și să transmită informațiile respective propriilor clienți. Acest demers contribuie la o mai bună înțelegere și crește gradul de conștientizare cu privire la substanțe și la pericolele asociate acestora.

Pentru ca substanțele chimice să fie utilizate în condiții de siguranță, responsabilitatea trebuie repartizată între mai mulți actori.

 

Responsabilitățile industriei

Industria răspunde de administrarea riscurilor asociate substanțelor chimice și de furnizarea informațiilor referitoare la siguranța acestora. Conform REACH, producătorii și importatorii sunt obligați să culeagă și să transmită informații referitoare la proprietățile substanțelor pe care le furnizează, astfel încât utilizatorii să le poată manipula în condiții de siguranță. În același timp, industria trebuie să respecte anumite măsuri de protecție, cum ar fi restricțiile sau autorizarea.

Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) dispune ca pericolele să fie comunicate clar lucrătorilor și consumatorilor din UE. Industria trebuie să identifice toate proprietățile periculoase ale produselor chimice (substanțe sau amestecuri) de natură să dăuneze oamenilor sau mediului și să le clasifice în funcție de pericolele identificate. Substanțele chimice periculoase trebuie să fie etichetate în mod corespunzător, astfel încât utilizatorii, lucrători și consumatori deopotrivă, să poată înțelege cu precizie efectele acestora și să facă alegeri în cunoștință de cauză în ceea ce privește produsele pe care le cumpără și le utilizează.

În temeiul Regulamentului privind produsele biocide (BPR), furnizorii de substanțe biocide active sunt obligați să ofere informații privind substanța respectivă. Înainte de a putea fi introduse pe piață, toate produsele biocide necesită o autorizație emisă de ECHA sau de o autoritate națională. Substanțele active conținute în produsul biocid respectiv trebuie să fi fost aprobate în prealabil.

Rolul ECHA

ECHA îndeplinește rolul de punct central pentru gestionarea informațiilor furnizate de industrie. Agenția publică pe site-ul propriu informații despre substanțele chimice care au fost înregistrate până în prezent în temeiul Regulamentului REACH și despre cerințele referitoare la clasificarea, etichetarea și ambalarea acestora. De asemenea, site-ul ECHA conține informații despre substanțele și produsele biocide.

Pe lângă oferirea unei baze de date publice, ECHA se ocupă și de evaluarea informațiilor puse la dispoziție de industrie cu privire la substanțele chimice fabricate, precum și de coordonarea activităților în materie de aprobare și autorizare a produselor biocide. În cazul în care datele sunt inadecvate, ECHA poate solicita informații suplimentare. În timp, prin creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare, cele mai periculoase substanțe chimice vor fi treptat eliminate și înlocuite cu altele mai sigure.

Autoritățile naționale

Autoritățile competente din statele membre joacă un rol central în ceea ce privește utilizarea substanțelor chimice în condiții de siguranță. Ele cooperează îndeaproape cu ECHA și cu Comisia Europeană. Autoritățile naționale evaluează substanțele înregistrate și se implică activ în adoptarea deciziilor ECHA în materie de evaluare. Statele membre pot propune restricții pentru anumite substanțe chimice dacă riscurile asociate acestora trebuie să fie abordate la nivelul UE. De asemenea, ele pot propune ca anumite substanțe să fie identificate drept posibile substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Și statele membre evaluează solicitări legate de produsele biocide.

Autoritățile naționale de aplicare a legii sunt responsabile de asigurarea respectării de către întreprinderi a legislației privind produsele chimice.

Siguranța în context internațional

Cu toate că UE dispune de cea mai ambițioasă legislație în materie de substanțe chimice din lume, ea nu este singura care urmărește reducerea riscurilor asociate acestora. ECHA cooperează pe plan internațional pentru gestionarea substanțelor în condiții de siguranță, prin intermediul unor acorduri reciproce elaborate în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Legături cu alte texte legislative ale UE

Evaluarea substanțelor chimice periculoase în temeiul REACH reprezintă doar una dintre modalitățile de control al acestora. REACH oferă o abordare generală pentru reducerea utilizării substanțelor chimice periculoase în Europa. Firește, acest lucru servește și la atingerea obiectivelor altor texte legislative ale Uniunii Europene.