Testările pe animale

Legislația europeană REACH privind substanțele chimice încearcă să atingă un echilibru între creșterea gradului de înțelegere a pericolului prezentat de substanțele chimice și evitarea testării inutile pe animale. Obținerea mai multor informații despre substanțele chimice prin testarea lor pe animale trebuie să fie doar o soluție de ultimă instanță – solicitanții înregistrării pot efectua noi teste numai după ce au epuizat toate celelalte surse de date relevante și disponibile.

Încă lipsesc informații despre impactul anumitor substanțe chimice, cum ar fi potențialul de a cauza cancer. Prin urmare, industria chimică trebuie să completeze lacunele informaționale, pentru a înțelege pericolele prezentate de substanțele chimice pe care le produce și le utilizează, pentru a garanta utilizarea în condiții de siguranță și a gestiona riscurile potențiale, precum și pentru a înlocui, în măsura posibilului, substanțele chimice care prezintă motive de îngrijorare deosebită cu alternative mai sigure. Din acest motiv, ar putea fi necesar să se efectueze noi studii privind substanțele chimice, dintre care unele să utilizeze testarea pe animale.

REACH își propune să mențină numărul testelor pe animale la un minim esențial, prin două căi:

  • Punerea în comun a datelor
    Întreprinderile care înregistrează substanțe chimice trebuie să facă schimb de informații privind proprietățile periculoase ale acestora și să transmită împreună aceste informații către ECHA. Întreprinderile care produc sau importă aceeași substanță trebuie să colaboreze și să împărtășească rezultatele testelor pe animale vertebrate, de exemplu pești, iepuri sau șobolani. Studiile fiabile și adecvate nu trebuie repetate.
  • Metode și abordări alternative
    REACH oferă mai multe alternative la testarea pe animale. De exemplu, întreprinderile pot utiliza studiile pe animale existente, efectuate înainte de REACH. De asemenea, pot anticipa proprietățile unei substanțe prin compararea cu alta similară, pentru care sunt deja disponibile date de testare. Această abordare se numește extrapolare.

Rolul ECHA

Atunci când își înregistrează substanța, dacă o întreprindere consideră că este nevoie de mai multe teste pentru a colecta informațiile necesare, trebuie să trimită la ECHA detalii privind planurile sale de testare pe animale. Agenția și autoritățile din statele membre trebuie să convină asupra acestor așa-numite propuneri de testare înainte de a se putea efectua orice test nou de nivel superior (pentru substanțe înregistrate în cantități mai mari de 100 de tone).

Pentru a evita orice testări inutile, ECHA analizează toate propunerile de testare, pentru a verifica dacă testul propus poate produce date fiabile și adecvate.

De asemenea, ECHA publică pe site-ul său internet toate propunerile de testare care implică animale vertebrate. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru cetăƒțeni sau organizații de a furniza informații și studii valabile din punct de vedere științific cu privire la substanța în cauză. În cazul în care ECHA primește informații în urma acestor consultări, informează întreprinderea și ia în considerare toate informațiile și studiile valabile din punct de vedere științific la pregătirea deciziei.

De asemenea, ECHA ajută la realizarea schimbului de date și informații disponibile cu privire la testare. De exemplu, eChemPortal permite solicitanților înregistrărilor să verifice dacă informațiile privind testările pe animale sunt deja disponibile de la alte autorități.

În plus, pagina de internet a ECHA pentru diseminarea informațiilor (link) ajută cetățenii și organizațiile să cunoască mai bine informațiile incluse în dosarele de înregistrare.

Nu în ultimul rând, ECHA contribuie la dezvoltarea de metode alternative la testare și promovează utilizarea lor. De exemplu, Agenția elaborează și administrează, în cooperare cu OCDE, setul de instrumente QSAR (QSAR Toolbox). Este vorba despre o aplicație software care ajută întreprinderile să identifice datele care pot fi relevante pentru evaluarea pericolelor prezentate de substanțele chimice.

Rolurile diferiților actori

Mulți actori joacă roluri importante în evitarea testării inutile pe animale:

 

Întreprinderile care produc sau importă substanțe chimice

În calitate de solicitanți ai înregistrărilor conform REACH, întreprinderile trebuie să colecteze toate informațiile disponibile privind utilizarea substanței lor în condiții de siguranță, să distribuie datele și să hotărască modul de obținere a oricăror informații care lipsesc. Ori de câte ori este posibil, întreprinderile trebuie să facă acest lucru astfel încât să nu fie nevoite să recurgă la testarea pe animale. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, ele trebuie să efectueze testele sau, pentru cerințele de nivel superior, să facă o propunere de testare care să fie acceptată de ECHA. 

Cetățenii, oamenii de știință și organizațiile neguvernamentale

Aceștia pot furniza informații valabile din punct de vedere științific în urma consultării publice privind propunerile de testare. Aceste informații vor fi luate în considerare de ECHA atunci când decide dacă sunt necesare teste noi. Toate propunerile de testare pe animale vertebrate sunt publicate pe site-ul ECHA, pentru a fi comentate în termen de 45 de zile.

Autoritățile competente din statele membre

Autoritățile competente din statele membre ale UE sunt consultate cu privire la toate proiectele de decizie ale ECHA privind testele suplimentare pe animale. Ele răspund și de punerea în aplicare și respectarea legislației privind protecția animalelor de laborator. 

Raportul ECHA: utilizarea alternativelor la testarea pe animale pentru regulamentul REACH

O dată la trei ani, ECHA prezintă Comisiei Europeneƒ un raport privind metodele de obținere a informațiilor care au fost utilizate în locul testelor pe animale. Raportul din 2011 arată că multe întreprinderi au utilizat deja alternative la testarea pe animale, cum ar fi punerea în comun a informațiilor și utilizarea abordării prin extrapolare.

Produsele biocide

Printre obiectivele noului Regulament privind produsele biocide se numără și evitarea testării inutile pe animale.

Înainte de a efectua orice teste pe animale, întreprinderile trebuie să trimită o solicitare la ECHA pentru a afla dacă nu s-a realizat și transmis deja un test sau un studiu care să răspundă aceleiași cerințe privind informațiile. Dacă există astfel de informații, întreprinderile au obligația să facă schimb de date. Întreprinderile care solicită înregistrarea de produse biocide pot cere informații și despre testele și studiile care nu implică teste pe animale vertebrate. Studiile noi care implică teste pe animale trebuie efectuate numai ca ultimă soluție.

Categories Display