Sari la continut
Sari la continut

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

[publicată în conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH]

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

Note:

  • Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate de pe acest site, întreprinderile pot avea obligații juridice imediate, de exemplu pe cele stipulate la articolele 7, 31 și 33 din Regulamentul REACH.
  • Identificatorii numerici: Fiecare rubrică din lista substanțelor candidate vizează atât forma anhidră, cât și formele hidratate ale substanței. Numărul CAS indicat în cadrul rubricii corespunde de obicei formei anhidre, dar în domeniul de aplicare al rubricii respective sunt incluse și formele hidratate ale substanței, identificate prin alte numere CAS.
  • Alți identificatori numerici: Rubricile care au înscris semnul „-” în coloanele referitoare la numărul CE și la numărul CAS cuprind, dacă este posibil din punct de vedere practic, un inventar neexhaustiv al numerelor de registru CE și/sau CAS care descriu substanțele sau grupele de substanțe despre care se consideră că intră sub incidența rubricii respective din lista substanțelor candidate. Aceste informații pot fi accesate făcând clic pe butonul „Details” (Detalii) din cadrul rubricii selectate.
Filter the list
Data includerii:

Decizie Setul de date din IUCLID  
show/hide
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Nr. CE: 701-028-2 | Nr. CAS: -
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Nr. CE: 608-492-4 | Nr. CAS: 3050-88-2
Tris(nonylphenyl) phosphite Nr. CE: 247-759-6 | Nr. CAS: 26523-78-4
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Nr. CE: 266-578-3 | Nr. CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Nr. CE: 236-236-8 | Nr. CAS: 13252-13-6
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Nr. CE: 218-173-8 | Nr. CAS: 2062-98-8
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Nr. CE: 700-242-3 | Nr. CAS: 62037-80-3
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Nr. CE: 269-511-6 | Nr. CAS: 68259-08-5
Potassium perfluorohexane-1-sulphonate Nr. CE: 223-393-2 | Nr. CAS: 3871-99-6
Perfluorohexane-1-sulphonic acid Nr. CE: 206-587-1 | Nr. CAS: 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Nr. CE: - | Nr. CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Nr. CE: 221-470-5 | Nr. CAS: 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid Nr. CE: 206-400-3 | Nr. CAS: 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol Nr. CE: 217-862-0 | Nr. CAS: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. Nr. CE: 276-743-1 | Nr. CAS: 72624-02-3
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: - | Nr. CAS: -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: 206-801-3 | Nr. CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: - | Nr. CAS: -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters Nr. CE: 271-094-0 | Nr. CAS: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt Nr. CE: 234-390-0 | Nr. CAS: 11138-47-9
Sodium perborate Nr. CE: 239-172-9 | Nr. CAS: 15120-21-5
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol Nr. CE: 604-395-6 | Nr. CAS: 14409-72-4
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Nr. CE: 243-816-4 | Nr. CAS: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-209-1 | Nr. CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-045-0 | Nr. CAS: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated Nr. CE: 500-024-6 | Nr. CAS: 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-753-1 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-756-8 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-755-2 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-754-7 | Nr. CAS: -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Nr. CE: 230-770-5 | Nr. CAS: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Nr. CE: 248-743-1 | Nr. CAS: 27942-27-4
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Nr. CE: 939-975-0 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) Nr. CE: 938-618-6 | Nr. CAS: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Nr. CE: 687-833-9 | Nr. CAS: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Nr. CE: 687-832-3 | Nr. CAS: 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether Nr. CE: 932-998-7 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Nr. CE: 939-993-9 | Nr. CAS: -
Isononylphenol, ethoxylated Nr. CE: 609-346-2 | Nr. CAS: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-315-8 | Nr. CAS: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Nr. CE: 247-816-5 | Nr. CAS: 26571-11-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
235-252-2
12141-20-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
235-380-9
12202-17-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-363-3
11120-22-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-067-7
12065-90-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
215-235-6
1314-41-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
933-378-9
-
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-182-6
79-16-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-679-5
68-12-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride Nr. CE: 243-072-0 | Nr. CAS: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride Nr. CE: 260-566-1 | Nr. CAS: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride Nr. CE: 256-356-4 | Nr. CAS: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride Nr. CE: 247-094-1 | Nr. CAS: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr. CE: 238-009-9 | Nr. CAS: 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr. CE: 236-086-3 | Nr. CAS: 13149-00-3
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr. CE: 201-604-9 | Nr. CAS: 85-42-7
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol Nr. CE: 635-391-2 | Nr. CAS: 142731-63-3
Phenol, 4-nonyl-, branched Nr. CE: 284-325-5 | Nr. CAS: 84852-15-3
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Nr. CE: 257-907-1 | Nr. CAS: 52427-13-1
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Nr. CE: 250-339-5 | Nr. CAS: 30784-30-6
p-nonylphenol Nr. CE: 203-199-4 | Nr. CAS: 104-40-5
p-(1-methyloctyl)phenol Nr. CE: 241-427-4 | Nr. CAS: 17404-66-9
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol Nr. CE: 635-389-1 | Nr. CAS: 186825-36-5
p-isononylphenol Nr. CE: 247-770-6 | Nr. CAS: 26543-97-5
Phenol, nonyl-, branched Nr. CE: 291-844-0 | Nr. CAS: 90481-04-2
Isononylphenol Nr. CE: 234-284-4 | Nr. CAS: 11066-49-2
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Nr. CE: 635-696-0 | Nr. CAS: 186825-39-8
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol Nr. CE: 635-388-6 | Nr. CAS: 521947-27-3
Nonylphenol Nr. CE: 246-672-0 | Nr. CAS: 25154-52-3
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
show/hide
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol Nr. CE: 618-344-0 | Nr. CAS: 9002-93-1
4-tert-Octylphenol monoethoxylate Nr. CE: 621-345-9 | Nr. CAS: 2315-67-5
[No public or meaningful name is available] Nr. CE: 621-341-7 | Nr. CAS: 2315-61-9
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline Nr. CE: 202-977-0 | Nr. CAS: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-842-0
75-12-7
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-125-8
1303-86-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
219-514-3
2451-62-9
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
222-979-5
3687-31-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-329-8
11103-86-9
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-826-4
127-19-5
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-290-0
15245-44-0
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
229-335-2
6477-64-1
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
236-542-1
13424-46-9
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
500-036-1
25214-70-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-356-2
24613-89-6
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-904-5
7778-44-1
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-212-6
117-82-8
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-924-4
111-96-6
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-901-9
7778-39-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
205-426-2
140-66-9
19/12/2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-142-6
7789-06-2
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-334-2
10124-43-3
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-402-1
10141-05-6
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-755-8
71-48-7
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
208-169-4
513-79-1
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-607-8
1333-82-0
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
show/hide
Dichromic acid Nr. CE: 236-881-5 | Nr. CAS: 13530-68-2
Chromic acid Nr. CE: 231-801-5 | Nr. CAS: 7738-94-5
-
-
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)


Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-167-4
79-01-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-541-3
12267-73-1
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-889-5
7775-11-3
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-906-6
7778-50-9
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-140-5
7789-00-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
215-540-4
12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4
show/hide
Boric acid, crude natural Nr. CE: 234-343-4 | Nr. CAS: 11113-50-1
Boric acid Nr. CE: 233-139-2 | Nr. CAS: 10043-35-3
-
-
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
232-143-1
7789-09-5
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-173-7
79-06-1
30/03/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
204-118-5
115-96-8
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
215-693-7
1344-37-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
235-759-9
12656-85-8
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-846-0
7758-97-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-553-2
84-69-5
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
204-450-0
121-14-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-064-2
7784-40-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
Hexabromocyclododecane Nr. CE: 247-148-4 | Nr. CAS: 25637-99-4
gamma-hexabromocyclododecane Nr. CE: - | Nr. CAS: 134237-52-8
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane Nr. CE: 221-695-9 | Nr. CAS: 3194-55-6
alpha-hexabromocyclododecane Nr. CE: - | Nr. CAS: 134237-50-6
beta-hexabromocyclododecane Nr. CE: - | Nr. CAS: 134237-51-7
-
-
28/10/2008
PBT (Article 57d)

Details
201-557-4
84-74-2
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
215-481-4
1327-53-3
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
215-116-9
1303-28-2
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-589-4
7646-79-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-268-0
56-35-9
28/10/2008
PBT (Article 57d)
Details
204-211-0
117-81-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-622-7
85-68-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
204-371-1
120-12-7
28/10/2008
PBT (Article 57d)
Details
287-476-5
85535-84-8
28/10/2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to:

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1