Sari la continut
Sari la continut

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

[publicată în conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH]

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

Note:

  • Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate de pe acest site, întreprinderile pot avea obligații juridice imediate, de exemplu pe cele stipulate la articolele 7, 31 și 33 din Regulamentul REACH.
  • Identificatorii numerici: Fiecare rubrică din lista substanțelor candidate vizează atât forma anhidră, cât și formele hidratate ale substanței. Numărul CAS indicat în cadrul rubricii corespunde de obicei formei anhidre, dar în domeniul de aplicare al rubricii respective sunt incluse și formele hidratate ale substanței, identificate prin alte numere CAS.
  • Alți identificatori numerici: Rubricile care au înscris semnul „-” în coloanele referitoare la numărul CE și la numărul CAS cuprind, dacă este posibil din punct de vedere practic, un inventar neexhaustiv al numerelor de registru CE și/sau CAS care descriu substanțele sau grupele de substanțe despre care se consideră că intră sub incidența rubricii respective din lista substanțelor candidate. Aceste informații pot fi accesate făcând clic pe butonul „Details” (Detalii) din cadrul rubricii selectate.
Filter the list
Data includerii:

Decizie Setul de date din IUCLID  
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Nr. CE: 248-743-1 | Nr. CAS: 27942-27-4
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Nr. CE: 230-770-5 | Nr. CAS: 7311-27-5
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-756-8 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-755-2 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-754-7 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-753-1 | Nr. CAS: -
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol Nr. CE: 604-395-6 | Nr. CAS: 14409-72-4
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-209-1 | Nr. CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-045-0 | Nr. CAS: 26027-38-3
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Nr. CE: 243-816-4 | Nr. CAS: 20427-84-3
Nonylphenol, ethoxylated Nr. CE: 500-024-6 | Nr. CAS: 9016-45-9
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Nr. CE: 687-832-3 | Nr. CAS: 1119449-37-4
Isononylphenol, ethoxylated Nr. CE: 609-346-2 | Nr. CAS: 37205-87-1
Nonylphenolpolyglycolether Nr. CE: 932-998-7 | Nr. CAS: -
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Nr. CE: 247-816-5 | Nr. CAS: 26571-11-9
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Nr. CE: 939-993-9 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Nr. CE: 939-975-0 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) Nr. CE: 938-618-6 | Nr. CAS: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Nr. CE: 687-833-9 | Nr. CAS: 1119449-38-5
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-315-8 | Nr. CAS: 127087-87-0
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol Nr. CE: 203-199-4 | Nr. CAS: 104-40-5
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol Nr. CE: 635-391-2 | Nr. CAS: 142731-63-3
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Nr. CE: 250-339-5 | Nr. CAS: 30784-30-6
p-isononylphenol Nr. CE: 247-770-6 | Nr. CAS: 26543-97-5
p-(1-methyloctyl)phenol Nr. CE: 241-427-4 | Nr. CAS: 17404-66-9
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Nr. CE: 257-907-1 | Nr. CAS: 52427-13-1
Phenol, 4-nonyl-, branched Nr. CE: 284-325-5 | Nr. CAS: 84852-15-3
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol Nr. CE: 635-389-1 | Nr. CAS: 186825-36-5
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Nr. CE: 635-696-0 | Nr. CAS: 186825-39-8
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol Nr. CE: 635-388-6 | Nr. CAS: 521947-27-3
Phenol, nonyl-, branched Nr. CE: 291-844-0 | Nr. CAS: 90481-04-2
Nonylphenol Nr. CE: 246-672-0 | Nr. CAS: 25154-52-3
Isononylphenol Nr. CE: 234-284-4 | Nr. CAS: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol Nr. CE: 217-862-0 | Nr. CAS: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. Nr. CE: 276-743-1 | Nr. CAS: 72624-02-3
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
show/hide
4-tert-Octylphenol monoethoxylate Nr. CE: 621-345-9 | Nr. CAS: 2315-67-5
[No public or meaningful name is available] Nr. CE: 621-341-7 | Nr. CAS: 2315-61-9
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol Nr. CE: 618-344-0 | Nr. CAS: 9002-93-1
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-426-2
140-66-9
19/12/2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline Nr. CE: 202-977-0 | Nr. CAS: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-974-4
101-77-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
204-450-0
121-14-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Nr. CE: 266-578-3 | Nr. CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Nr. CE: 218-173-8 | Nr. CAS: 2062-98-8
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Nr. CE: 236-236-8 | Nr. CAS: 13252-13-6
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Nr. CE: 700-242-3 | Nr. CAS: 62037-80-3
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
212-828-1
872-50-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
219-514-3
2451-62-9
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters Nr. CE: 271-094-0 | Nr. CAS: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1