Sari la continut
Sari la continut

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

[publicată în conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH]

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

Note:

  • Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate de pe acest site, întreprinderile pot avea obligații juridice imediate, de exemplu pe cele stipulate la articolele 7, 31 și 33 din Regulamentul REACH.
  • Identificatorii numerici: Fiecare rubrică din lista substanțelor candidate vizează atât forma anhidră, cât și formele hidratate ale substanței. Numărul CAS indicat în cadrul rubricii corespunde de obicei formei anhidre, dar în domeniul de aplicare al rubricii respective sunt incluse și formele hidratate ale substanței, identificate prin alte numere CAS.
  • Alți identificatori numerici: Rubricile care au înscris semnul „-” în coloanele referitoare la numărul CE și la numărul CAS cuprind, dacă este posibil din punct de vedere practic, un inventar neexhaustiv al numerelor de registru CE și/sau CAS care descriu substanțele sau grupele de substanțe despre care se consideră că intră sub incidența rubricii respective din lista substanțelor candidate. Aceste informații pot fi accesate făcând clic pe butonul „Details” (Detalii) din cadrul rubricii selectate.
Filter the list
Data includerii:

Decizie Setul de date din IUCLID  
204-371-1
120-12-7
28/10/2008
PBT (Article 57d)
Details
204-212-6
117-82-8
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-211-0
117-81-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
204-118-5
115-96-8
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-363-3
11120-22-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-329-8
11103-86-9
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-924-4
111-96-6
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
233-402-1
10141-05-6
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-334-2
10124-43-3
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
202-974-4
101-77-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters Nr. CE: 271-094-0 | Nr. CAS: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
Potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Nr. CE: 266-578-3 | Nr. CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Nr. CE: 218-173-8 | Nr. CAS: 2062-98-8
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Nr. CE: 236-236-8 | Nr. CAS: 13252-13-6
Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate Nr. CE: 700-242-3 | Nr. CAS: 62037-80-3
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline Nr. CE: 202-977-0 | Nr. CAS: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
show/hide
4-tert-Octylphenol monoethoxylate Nr. CE: 621-345-9 | Nr. CAS: 2315-67-5
[No public or meaningful name is available] Nr. CE: 621-341-7 | Nr. CAS: 2315-61-9
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol Nr. CE: 618-344-0 | Nr. CAS: 9002-93-1
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol Nr. CE: 217-862-0 | Nr. CAS: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. Nr. CE: 276-743-1 | Nr. CAS: 72624-02-3
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol Nr. CE: 203-199-4 | Nr. CAS: 104-40-5
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol Nr. CE: 635-391-2 | Nr. CAS: 142731-63-3
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol Nr. CE: 635-389-1 | Nr. CAS: 186825-36-5
p-(1-methyloctyl)phenol Nr. CE: 241-427-4 | Nr. CAS: 17404-66-9
Phenol, 4-nonyl-, branched Nr. CE: 284-325-5 | Nr. CAS: 84852-15-3
p-isononylphenol Nr. CE: 247-770-6 | Nr. CAS: 26543-97-5
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol Nr. CE: 250-339-5 | Nr. CAS: 30784-30-6
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol Nr. CE: 257-907-1 | Nr. CAS: 52427-13-1
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol Nr. CE: 635-388-6 | Nr. CAS: 521947-27-3
Isononylphenol Nr. CE: 234-284-4 | Nr. CAS: 11066-49-2
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol Nr. CE: 635-696-0 | Nr. CAS: 186825-39-8
Phenol, nonyl-, branched Nr. CE: 291-844-0 | Nr. CAS: 90481-04-2
Nonylphenol Nr. CE: 246-672-0 | Nr. CAS: 25154-52-3
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol Nr. CE: 248-743-1 | Nr. CAS: 27942-27-4
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Nr. CE: 230-770-5 | Nr. CAS: 7311-27-5
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-756-8 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-755-2 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-754-7 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) Nr. CE: 931-753-1 | Nr. CAS: -
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol Nr. CE: 604-395-6 | Nr. CAS: 14409-72-4
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-209-1 | Nr. CAS: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-045-0 | Nr. CAS: 26027-38-3
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol Nr. CE: 243-816-4 | Nr. CAS: 20427-84-3
Nonylphenol, ethoxylated Nr. CE: 500-024-6 | Nr. CAS: 9016-45-9
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol Nr. CE: 687-832-3 | Nr. CAS: 1119449-37-4
Isononylphenol, ethoxylated Nr. CE: 609-346-2 | Nr. CAS: 37205-87-1
Nonylphenolpolyglycolether Nr. CE: 932-998-7 | Nr. CAS: -
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol Nr. CE: 247-816-5 | Nr. CAS: 26571-11-9
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) Nr. CE: 939-993-9 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) Nr. CE: 939-975-0 | Nr. CAS: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) Nr. CE: 938-618-6 | Nr. CAS: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol Nr. CE: 687-833-9 | Nr. CAS: 1119449-38-5
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
Nr. CE: 500-315-8 | Nr. CAS: 127087-87-0
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Dichromic acid Nr. CE: 236-881-5 | Nr. CAS: 13530-68-2
Chromic acid Nr. CE: 231-801-5 | Nr. CAS: 7738-94-5
-
-
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)


Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4
show/hide
Boric acid, crude natural Nr. CE: 234-343-4 | Nr. CAS: 11113-50-1
Boric acid Nr. CE: 233-139-2 | Nr. CAS: 10043-35-3
-
-
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr. CE: 201-604-9 | Nr. CAS: 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr. CE: 238-009-9 | Nr. CAS: 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Nr. CE: 236-086-3 | Nr. CAS: 13149-00-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
gamma-hexabromocyclododecane Nr. CE: - | Nr. CAS: 134237-52-8
beta-hexabromocyclododecane Nr. CE: - | Nr. CAS: 134237-51-7
Hexabromocyclododecane Nr. CE: 247-148-4 | Nr. CAS: 25637-99-4
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane Nr. CE: 221-695-9 | Nr. CAS: 3194-55-6
alpha-hexabromocyclododecane Nr. CE: - | Nr. CAS: 134237-50-6
-
-
28/10/2008
PBT (Article 57d)

Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride Nr. CE: 243-072-0 | Nr. CAS: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride Nr. CE: 260-566-1 | Nr. CAS: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride Nr. CE: 256-356-4 | Nr. CAS: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride Nr. CE: 247-094-1 | Nr. CAS: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
933-378-9
-
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Nr. CE: - | Nr. CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Nr. CE: 221-470-5 | Nr. CAS: 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid Nr. CE: 206-400-3 | Nr. CAS: 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
PFHxS
show/hide
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Nr. CE: 269-511-6 | Nr. CAS: 68259-08-5
Potassium perfluorohexane-1-sulphonate Nr. CE: 223-393-2 | Nr. CAS: 3871-99-6
Perfluorohexane-1-sulphonic acid Nr. CE: 206-587-1 | Nr. CAS: 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: - | Nr. CAS: -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: 206-801-3 | Nr. CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: - | Nr. CAS: -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Sodium perborate Nr. CE: 239-172-9 | Nr. CAS: 15120-21-5
Perboric acid, sodium salt Nr. CE: 234-390-0 | Nr. CAS: 11138-47-9
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Nr. CE: 608-492-4 | Nr. CAS: 3050-88-2
Tris(nonylphenyl) phosphite Nr. CE: 247-759-6 | Nr. CAS: 26523-78-4
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Nr. CE: 701-028-2 | Nr. CAS: -
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details

Export search results to:

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2