Denumiri alternative pentru substanţele din amestecuri

Furnizorii care au motive de îngrijorare cu privire la divulgarea compoziţiei integrale a unui amestec, pe etichetă sau în fişa cu date de securitate, pot solicita utilizarea unei denumiri chimice alternative pentru o substanţă, pentru a proteja caracterul confidenţial al activităţii lor şi, în special, drepturile de proprietate intelectuală.

Până la 1 iunie 2015, furnizorii ar trebui să trimită cererile către ECHA sau o autoritate competentă, în funcţie de clasificarea şi etichetarea amestecului în conformitate cu CLP sau cu legislaţia anterioară (Directiva privind preparatele periculoase).

Cererile în conformitate cu CLP

Cererile care urmează criteriile de clasificare din CLP ar trebui să fie trimise la ECHA, nu la o autoritate competentă. Cererile privind denumiri chimice alternative aprobate de către ECHA vor fi valabile în toate statele membre ale UE. Această denumire chimică alternativă poate fi utilizată pe etichetă şi în fişa cu date de securitate a unui amestec în locul denumirii substanţei.

O denumire chimică alternativă poate fi aprobată numai în următoarele cazuri:

  • Atunci când pentru substanţă nu există o limită de expunere la locul de muncă la nivel comunitar.
  • Utilizarea denumirii alternative satisface nevoia de furnizare a unor informaţii suficiente pentru luarea măsurilor necesare de precauţie în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă şi pentru controlul riscurilor în urma manipulării amestecului.
  • Substanţa este clasificată doar în anumite clase de pericol.

Cererile de utilizare a unei denumiri chimice alternative fac obiectul unei taxe. În general taxa depinde de dimensiunea întreprinderii şi de numărul de amestecuri din cerere (CLP, anexa III, punctul 1.4.1).

Referinţe juridice

(CLP, articolul 24 şi anexa I, punctul 1.4.1)

Cerinţe în conformitate cu Directiva privind preparatele periculoase

Cererile care urmează criteriile de clasificare din Directiva privind preparatele periculoase (DPD) ar trebui să fie trimise autorităţii competente din statul membru al UE în care amestecul este introdus pe piaţă. Dacă denumirea alternativă este aprobată de autoritatea competentă înainte de 1 iunie 2015, aceasta poate fi utilizată în amestecurile specificate în aprobare şi ulterior datei de 1 iunie 2015.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)