Planuri şi rapoarte

ECHA îşi planifică activităţile prin intermediul programelor multianuale de lucru şi al programelor anuale de lucru. Rapoartele generale ale ECHA prezintă realizările agenţiei într-un anumit an.

La început, ECHA a avut programe multianuale de lucru pe trei ani care erau revizuite anual, un an fiind adăugat, iar altul scăzut, pentru fiecare perioadă de planificare consecutivă. Din 2014, ECHA va avea o strategie pe termen mediu pe cinci ani descrisă în programul multianual de lucru 2014-2018.

Noul proiect de program multianual de lucru pentru perioada 2014-2018 va fi pus la dispoziţie pentru consultare publică în iunie 2013, documentul final fiind ulterior adoptat de Consiliul de administraţie al ECHA în septembrie 2013.

PL anuale conţin obiectivele ECHA pentru un anumit an, măsurate în raport cu indicatori specifici, precum şi ţintele stabilite în fiecare an. Până la sfârşitul lunii octombrie în fiecare an, Consiliul de administraţie al ECHA adoptă un PL al agenţiei pentru următorul an.

Imediat după sfârşitul fiecărui an calendaristic, agenţia prezintă un raport general pentru anul respectiv, care este adoptat de Consiliul de administraţie al ECHA până la sfârşitul lunii aprilie.

 

Programe de lucru

Raportarea specifică

Cadrul juridic prevede că ECHA elaborează, de asemenea, rapoarte periodice vizând aspecte specifice, astfel cum se descrie mai jos.

REACH

Rapoarte privind alternativele la testarea pe animale

În conformitate cu articolul 117 alineatul (3) din Regulamentul REACH și cu obiectivul de promovare a unor metode de testare care nu recurg la animale, ECHA prezintă Comisiei Europene o dată la trei ani un raport privind „stadiul aplicării și al utilizării metodelor de testare și a strategiilor de testare utilizate pentru a obține informații privind proprietățile intrinseci și a evalua riscurile în vederea îndeplinirii cerințelor REACH”.

ECHA a transmis primul raport în iunie 2011, pe al doilea în iunie 2014 și pe al treilea în iunie 2017.

Report on Alternatives to Animal Testing (2017) [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014) [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011) [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) [PDF] [EN]

 

Rapoarte privind functionarea Regulamentului REACH

În conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Regulamentul REACH, ECHA prezinta un raport Comisiei Europene la fiecare cinci ani, privind functionarea propriu-zisa a Regulamentului REACH. Agentia trebuie sa includa în aceste rapoarte „informa?ii cu privire la transmiterea în comun a informa?iilor, în conformitate cu articolul 11, ?i o trecere în revista a explica?iilor furnizate pentru transmiterea acestor informa?ii separat".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Rapoarte privind funcționarea Regulamentului PIC

În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul PIC, o dată la trei ani, ECHA prezintă Comisiei Europene un raport privind funcționarea regulamentului..

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)