Reţeaua responsabililor pe probleme de securitate

Reţeaua ofiţerilor de securitate (Security Officers' Network, SON) a fost creată în 2007, ca subgrup al fostului Grup de lucru al Comisiei Europene privind preparatele chimice pentru REACH.

SON este o reţea de experţi din cadrul autorităţilor competente ale statelor membre (ACSM), instituţiilor naţionale mandatate, Comisiei Europene şi CEFIC. Aceasta formulează recomandări pentru ECHA cu privire la aspecte de securitate legate de schimbul securizat de informaţii referitoare la Regulamentele REACH şi CLP între ECHA, ACSM, instituţiile naţionale mandatate şi Comisia Europeană.

Consiliul de administraţie al ECHA a conferit reţelei ofiţerilor de securitate un rol oficial în legătură cu revizuirea cerinţelor în materie de securitate, stabilirea de comun acord a oricăror abateri şi pregătirea de orientări privind auditurile referitoare la securitate. Pe baza expertizei disponibile în cadrul SON, aceasta formulează, de asemenea, recomandări generale privind schimbul de informaţii în temeiul REACH şi CLP: în special, pe probleme de securitate în legătură cu instrumentele TIC, precum REACH-IT, RIPE şi CIRCA. SON are, de asemenea, rolul de platformă pentru schimbul de bune practici şi învăţare reciprocă.

SON se reuneşte de două ori pe an. ECHA îndeplineşte funcţia de secretariat şi coordonează reţeaua. Ofiţerii de securitate sunt responsabili pentru informarea organizaţiilor din care fac parte cu privire la discuţiile şi deciziile luate în timpul reuniunilor SON.

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)