Sprijin pentru politicile UE în materie de relații externe

 

Image

Politica de extindere a Uniunii Europene și politica europeană de vecinătate (PEV) prevăd măsuri speciale pentru încurajarea interacţiunii între grupuri specifice din ţările terţe şi agenţiile UE. În timp ce politica de extindere a Uniunii Europene se adresează ţărilor candidate şi potenţial candidate pentru aderarea la UE, PEV este orientată către angajarea celor 16 ţări situate la graniţele externe imediate ale Uniunii. Comisia sprijină prima politică prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) şi a două politică prin intermediul Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP). De cele mai multe ori, ambele funcţionează cu ajutorul Instrumentului de asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX).

ECHA a contribuit la ambele domenii de politică în ceea ce privește buna gestionare a produselor chimice. Principalul obiectiv al agenţiei este de a oferi sprijin ţărilor terţe, din punct de vedere tehnic, în alinierea lor la activităţile de reglementare ale ECHA în materie de securitate a produselor chimice, precum şi în înţelegerea acestor activităţi.

Începând din 2009, ECHA a implementat propriul proiect IPA axat pe sesiuni de prezentare și de formare destinate autorităților din țările beneficiare. Primul proiect s-a încheiat în noiembrie 2011, iar cel de-al doilea în noiembrie 2014. Cel de-al treilea proiect se va desfășura în perioada septembrie 2015 - februarie 2018.

Implicarea ECHA în evenimentele TAIEX privind gestionarea produselor chimice din ţările care beneficiază de IPA şi IEVP se bazează pe invitaţii ad hoc.

În ceea ce priveşte dialogurile în materie de reglementare şi comerţ între UE şi partenerii săi principali, precum China, Coreea şi Federaţia Rusă, agenţia oferă sprijin mai ales prin furnizarea informaţiilor legate de statutul şi punerea în aplicare a regulamentelor REACH şi CLP.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)