Activități în domeniul OCDE

 

Image

UE este foarte activă în ceea ce priveşte colaborarea la nivel internaţional pentru o mai bună gestionare a produselor chimice. OCDE este organizaţia principală care coordonează această activitate. ECHA are rolul de a oferi sprijin ştiinţific şi tehnic Comisiei Europene în activităţile legate de OCDE ale acesteia. Agenţia participă în mod activ la diverse grupuri de lucru şi grupuri operative din cadrul OCDE. Eforturile pe care le depune în cadrul OCDE cu privire la armonizarea instrumentelor şi abordărilor în domeniul gestionării produselor chimice sunt benefice nu numai pentru autorităţi, ci şi pentru industria din Europa.

Ţările care fac parte din OCDE au obiective comune cu cele stabilite în Regulamentul REACH: asigurarea unei protecţii mai bune a sănătăţii umane şi a mediului şi, în acelaşi timp, menţinerea competitivităţii industriei în domeniul produselor chimice. Programul OCDE pentru mediu, sănătate şi securitate, a jucat un rol foarte important în promovarea armonizării la nivel mondial prin faptul că a furnizat abordări, metode şi instrumente acceptate de comun acord în domeniul bunei gestionări a produselor chimice. Printre acestea se numără acceptarea reciprocă a datelor; orientări privind testările şi buna practică de laborator; formate standard pentru raportarea rezultatelor, de exemplu șabloane armonizate; instrumente informatice (IUCLID) şi eChemPortal.

ECHA oferă sprijin Comisiei Europene în activitățile acesteia legate de OCDE, mai ales în domenii legate de activităţile grupului operativ pentru evaluarea pericolelor. Agenţia este implicată şi în grupul de experţi IUCLID şi aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea setului de instrumente QSAR Toolbox şi a eChemPortal. În plus, ECHA este implicată în elaborarea unor șabloane armonizate, în Programul concertat de evaluare a produselor chimice, precum şi în activităţi legate de pesticide şi de substanţele chimice cu volum de producţie ridicat.

Implicarea ECHA, în temeiul unui mandat legal, în activitatea OCDE legată de IUCLID nu este benefică doar pentru punerea în aplicare a legislaţiei UE privind produsele chimice. Aceasta permite, de asemenea, întreprinderilor din UE să utilizeze acelaşi format la nivel mondial pentru stocarea şi raportarea informaţiilor referitoare la produsele chimice. eChemPortal furnizează un punct de acces mondial unic la informaţiile disponibile în mod public cu privire la produsele chimice, colectate în cadrul unor regimuri de reglementare diferite. Acesta le permite utilizatorilor să efectueze căutări în bazele de date publice ale ECHA, precum şi în bazele de date ale altor autorităţi de reglementare.

Întrucât începând din 2013 exercită funcţii de reglementare în temeiul Regulamentului UE privind produsele biocide, ECHA este implicată şi în grupul operativ al OCDE pentru produsele biocide.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)