Sensibilizarea țărilor-cheie din afara UE

 

Image

Publicul din afara UE, atât autoritățile, cât și industria, solicită cu regularitate ECHA să primească grupuri de vizitatori şi să susţină prezentări care să explice regulamentele UE şi activităţile conexe ale ECHA. Agenţia acceptă grupurile de vizitatori în mod selectiv şi efectuează o selecţie şi mai atentă a invitaţiilor de a susţine prezentări în ţările terţe. Faptul că aproape o cincime din solicitanţii înregistrării conform REACH sunt reprezentanţi unici subliniază importanţa contactului cu întreprinderile din afara graniţelor UE. În plus, contactele externe sunt utile şi pentru agenţie în ceea ce priveşte înţelegerea aspectelor problematice pentru întreprinderile din afara UE, pentru care ar trebui elaborate liste de întrebări şi răspunsuri sau alte materiale ajutătoare.

Se acordă prioritate autorităţilor din ţările care îşi revizuiesc legislaţia în domeniul produselor chimice, precum şi evenimentelor care se adresează unui public ţintă larg şi relevant. Prezentările sunt susţinute la sediul agenţiei din Helsinki, în cadrul unor evenimente organizate în ţările terţe sau, în anumite cazuri, prin videoconferinţă.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că majoritatea activităţilor ECHA au relevanţă internaţională. În întreaga lume, utilizatorii pot beneficia de informaţiile cuprinzătoare disponibile pe site-ul ECHA şi, în special, de diseminarea informaţiilor privind produsele chimice (Inventarul de clasificare și etichetare şi datele referitoare la substanţele înregistrate), de informaţiile detaliate oferite prin intermediul numeroaselor seminare online (webinare), precum şi de informaţiile furnizate cu ocazia zilelor dedicate părţilor interesate. Multe dintre publicaţiile ECHA sunt disponibile în 23 de limbi.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)