Registration Dossier

Diss Factsheets

Identification

Display Name:
FBC Ash (residues of coal combustion in fluidized bed combustion boilers)
EC Number:
931-257-5
CAS Number:
68131-74-8
Molecular formula:
Not available / UVCB substance
IUPAC Name:
FBC Ash (residues of coal combustion in fluidized bed combustion boilers)

Type of Substance

Composition:
UVCB
Origin:
inorganic

Substance Identifiers open all close all

 • Ash
 • Ashes from fluidized bed combustion coal fired Power Stations
 • DURASET D1
 • DURASET D2
 • DURASET D3
 • FBC Ash
 • FBC Ashes
 • FBC ashes
 • FBC granulát
 • FBC granulát aditivovaný
 • FE-GAP-F
 • FE-GAP-L
 • Flubet
 • Fluidized Bed Fly and Bottom Ash
 • Fluidized bed Fly and Bottom Ash
 • Fly Ash
 • Hydrauliczne spoiwo drogowe
 • Kruszywo żużli paleniskowych – Piasek Żużlowy
 • MPP-GAP-F
 • MPP-GAP-L
 • MPP-OST-F
 • MPP-OST-FP
 • MPP-OST-GAP/F
 • MPP-OST-GAP/L
 • MPP-OST-L
 • MPP-OST-LP
 • Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym), kod 100182
 • Mieszaniny ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 100182), kod 100124
 • Mieszanki betonowe
 • Modyfikowany popiół lotny do betonów
 • Piasek ze złoża fluidalnego o kodzie 10 01 24
 • Popiół fluidalny
 • Popiół lotny
 • Popílek
 • SODELINE
 • SOPROLINE
 • Spoiwa do ulepszania gruntów
 • Spoiwa górnicze
 • Stabilizát z fluidního popela
 • TEFRA 15
 • TEFRA 25
 • TEFRA IN 15
 • TEFRA JET
 • TEFRA STAB
 • TEFRA STAB B
 • TEFRA WIPS
 • Compositions

  Boundary Composition(s) open all close all

  State Form:
  solid: bulk


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Silicon dioxide
  EC Number:
  231-545-4
  EC Name:
  Silicon dioxide
  CAS Number:
  7631-86-9
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  Silicon dioxide
  Constituent 2
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Calcium oxide
  EC Number:
  215-138-9
  EC Name:
  Calcium oxide
  CAS Number:
  1305-78-8
  Molecular formula:
  CaO
  IUPAC Name:
  calcium oxide
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Aluminium oxide
  EC Number:
  215-691-6
  EC Name:
  Aluminium oxide
  CAS Number:
  1344-28-1
  Molecular formula:
  Al2O3
  IUPAC Name:
  aluminium (III) oxide
  Constituent 4
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Sulphur trioxide
  EC Number:
  231-197-3
  EC Name:
  Sulphur trioxide
  CAS Number:
  7446-11-9
  Molecular formula:
  O3S
  IUPAC Name:
  sulphur trioxide
  Constituent 5
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diiron trioxide
  EC Number:
  215-168-2
  EC Name:
  Diiron trioxide
  CAS Number:
  1309-37-1
  Molecular formula:
  Fe2O3
  IUPAC Name:
  Iron (III) oxide
  Constituent 6
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Dipotassium oxide
  EC Number:
  235-227-6
  EC Name:
  Dipotassium oxide
  CAS Number:
  12136-45-7
  Molecular formula:
  K2O
  IUPAC Name:
  dipotassium oxide
  Constituent 7
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Magnesium oxide
  EC Number:
  215-171-9
  EC Name:
  Magnesium oxide
  CAS Number:
  1309-48-4
  Molecular formula:
  MgO
  IUPAC Name:
  magnesium oxide
  Constituent 8
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Titanium dioxide
  EC Number:
  236-675-5
  EC Name:
  Titanium dioxide
  CAS Number:
  13463-67-7
  Molecular formula:
  O2Ti
  IUPAC Name:
  dioxotitanium
  Constituent 9
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diphosphorus pentaoxide
  EC Number:
  215-236-1
  EC Name:
  Diphosphorus pentaoxide
  CAS Number:
  1314-56-3
  Molecular formula:
  O5P2
  IUPAC Name:
  Phosphorus(V) oxide
  Constituent 10
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium oxide
  EC Number:
  215-208-9
  EC Name:
  Disodium oxide
  CAS Number:
  1313-59-3
  Molecular formula:
  Na2O
  IUPAC Name:
  sodium (I) oxide

  Legal Entity Composition(s) open all close all  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Silicon dioxide
  EC Number:
  231-545-4
  EC Name:
  Silicon dioxide
  CAS Number:
  7631-86-9
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  Silicon dioxide
  Constituent 2
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Calcium oxide
  EC Number:
  215-138-9
  EC Name:
  Calcium oxide
  CAS Number:
  1305-78-8
  Molecular formula:
  CaO
  IUPAC Name:
  calcium oxide
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Aluminium oxide
  EC Number:
  215-691-6
  EC Name:
  Aluminium oxide
  CAS Number:
  1344-28-1
  Molecular formula:
  Al2O3
  IUPAC Name:
  aluminium (III) oxide
  Constituent 4
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Sulphur trioxide
  EC Number:
  231-197-3
  EC Name:
  Sulphur trioxide
  CAS Number:
  7446-11-9
  Molecular formula:
  O3S
  IUPAC Name:
  sulphur trioxide
  Constituent 5
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diiron trioxide
  EC Number:
  215-168-2
  EC Name:
  Diiron trioxide
  CAS Number:
  1309-37-1
  Molecular formula:
  Fe2O3
  IUPAC Name:
  Iron (III) oxide
  Constituent 6
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Dipotassium oxide
  EC Number:
  235-227-6
  EC Name:
  Dipotassium oxide
  CAS Number:
  12136-45-7
  Molecular formula:
  K2O
  IUPAC Name:
  dipotassium oxide
  Constituent 7
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Magnesium oxide
  EC Number:
  215-171-9
  EC Name:
  Magnesium oxide
  CAS Number:
  1309-48-4
  Molecular formula:
  MgO
  IUPAC Name:
  magnesium oxide
  Constituent 8
  Reference substance name:
  Loss on ignition
  IUPAC Name:
  Loss on ignition
  Constituent 9
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Titanium dioxide
  EC Number:
  236-675-5
  EC Name:
  Titanium dioxide
  CAS Number:
  13463-67-7
  Molecular formula:
  O2Ti
  IUPAC Name:
  dioxotitanium
  Constituent 10
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diphosphorus pentaoxide
  EC Number:
  215-236-1
  EC Name:
  Diphosphorus pentaoxide
  CAS Number:
  1314-56-3
  Molecular formula:
  O5P2
  IUPAC Name:
  Phosphorus(V) oxide
  Constituent 11
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium oxide
  EC Number:
  215-208-9
  EC Name:
  Disodium oxide
  CAS Number:
  1313-59-3
  Molecular formula:
  Na2O
  IUPAC Name:
  sodium (I) oxide
  Constituent 12
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Manganese oxide
  EC Number:
  215-695-8
  EC Name:
  Manganese oxide
  CAS Number:
  1344-43-0
  Molecular formula:
  MnO
  IUPAC Name:
  Manganese(II) oxide
  Constituent 13
  Reference substance name:
  Trace elements
  Molecular formula:
  Not available
  IUPAC Name:
  Trace elements


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Silicon dioxide
  EC Number:
  231-545-4
  EC Name:
  Silicon dioxide
  CAS Number:
  7631-86-9
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  Silicon dioxide
  Constituent 2
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Aluminium oxide
  EC Number:
  215-691-6
  EC Name:
  Aluminium oxide
  CAS Number:
  1344-28-1
  Molecular formula:
  Al2O3
  IUPAC Name:
  aluminium (III) oxide
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Calcium oxide
  EC Number:
  215-138-9
  EC Name:
  Calcium oxide
  CAS Number:
  1305-78-8
  Molecular formula:
  CaO
  IUPAC Name:
  calcium oxide
  Constituent 4
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Sulphur trioxide
  EC Number:
  231-197-3
  EC Name:
  Sulphur trioxide
  CAS Number:
  7446-11-9
  Molecular formula:
  O3S
  IUPAC Name:
  sulphur trioxide
  Constituent 5
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diiron trioxide
  EC Number:
  215-168-2
  EC Name:
  Diiron trioxide
  CAS Number:
  1309-37-1
  Molecular formula:
  Fe2O3
  IUPAC Name:
  Iron (III) oxide
  Constituent 6
  Reference substance name:
  Loss on ignition
  IUPAC Name:
  Loss on ignition
  Constituent 7
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Dipotassium oxide
  EC Number:
  235-227-6
  EC Name:
  Dipotassium oxide
  CAS Number:
  12136-45-7
  Molecular formula:
  K2O
  IUPAC Name:
  dipotassium oxide
  Constituent 8
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Magnesium oxide
  EC Number:
  215-171-9
  EC Name:
  Magnesium oxide
  CAS Number:
  1309-48-4
  Molecular formula:
  MgO
  IUPAC Name:
  magnesium oxide
  Constituent 9
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Titanium dioxide
  EC Number:
  236-675-5
  EC Name:
  Titanium dioxide
  CAS Number:
  13463-67-7
  Molecular formula:
  O2Ti
  IUPAC Name:
  dioxotitanium
  Constituent 10
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium oxide
  EC Number:
  215-208-9
  EC Name:
  Disodium oxide
  CAS Number:
  1313-59-3
  Molecular formula:
  Na2O
  IUPAC Name:
  sodium (I) oxide
  Constituent 11
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diphosphorus pentaoxide
  EC Number:
  215-236-1
  EC Name:
  Diphosphorus pentaoxide
  CAS Number:
  1314-56-3
  Molecular formula:
  O5P2
  IUPAC Name:
  Phosphorus(V) oxide
  Constituent 12
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Manganese oxide
  EC Number:
  215-695-8
  EC Name:
  Manganese oxide
  CAS Number:
  1344-43-0
  Molecular formula:
  MnO
  IUPAC Name:
  Manganese(II) oxide
  Constituent 13
  Reference substance name:
  Trace elements
  Molecular formula:
  Not available
  IUPAC Name:
  Trace elements


  Constituent 1
  Reference substance name:
  Amorphous phase
  IUPAC Name:
  Amorphous phase
  Constituent 2
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Anhydrite
  EC Number:
  604-615-0
  CAS Number:
  14798-04-0
  Molecular formula:
  Ca(SO4)
  IUPAC Name:
  Anhydrite
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Quartz (SiO2)
  EC Number:
  238-878-4
  EC Name:
  Quartz (SiO2)
  CAS Number:
  14808-60-7
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  dioxosilan
  Constituent 4
  Reference substance name:
  Mica-group minerals
  EC Number:
  601-648-2
  CAS Number:
  12001-26-2
  Molecular formula:
  Not available (mineral)
  IUPAC Name:
  Mica-group minerals
  Constituent 5
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Calcium oxide
  EC Number:
  215-138-9
  EC Name:
  Calcium oxide
  CAS Number:
  1305-78-8
  Molecular formula:
  CaO
  IUPAC Name:
  calcium oxide
  Constituent 6
  Reference substance name:
  calcium sulfate dihydrate
  EC Number:
  603-783-2
  CAS Number:
  13397-24-5
  Molecular formula:
  CaH2O4S.2H2O
  IUPAC Name:
  calcium sulfate dihydrate
  Constituent 7
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Hematite (Fe2O3)
  EC Number:
  215-275-4
  EC Name:
  Hematite (Fe2O3)
  CAS Number:
  1317-60-8
  Molecular formula:
  Fe2O3
  IUPAC Name:
  Iron(iii) oxide


  Constituent 1
  Reference substance name:
  Amorphous phase
  IUPAC Name:
  Amorphous phase
  Constituent 2
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Quartz (SiO2)
  EC Number:
  238-878-4
  EC Name:
  Quartz (SiO2)
  CAS Number:
  14808-60-7
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  dioxosilan
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Anhydrite
  EC Number:
  604-615-0
  CAS Number:
  14798-04-0
  Molecular formula:
  Ca(SO4)
  IUPAC Name:
  Anhydrite
  Constituent 4
  Reference substance name:
  Mica-group minerals
  EC Number:
  601-648-2
  CAS Number:
  12001-26-2
  Molecular formula:
  Not available (mineral)
  IUPAC Name:
  Mica-group minerals
  Constituent 5
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Calcium oxide
  EC Number:
  215-138-9
  EC Name:
  Calcium oxide
  CAS Number:
  1305-78-8
  Molecular formula:
  CaO
  IUPAC Name:
  calcium oxide
  Constituent 6
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Hematite (Fe2O3)
  EC Number:
  215-275-4
  EC Name:
  Hematite (Fe2O3)
  CAS Number:
  1317-60-8
  Molecular formula:
  Fe2O3
  IUPAC Name:
  Iron(iii) oxide
  State Form:
  solid: bulk


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diiron trioxide
  EC Number:
  215-168-2
  EC Name:
  Diiron trioxide
  CAS Number:
  1309-37-1
  Molecular formula:
  Fe2O3
  IUPAC Name:
  Iron (III) oxide
  Constituent 2
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Sulphur trioxide
  EC Number:
  231-197-3
  EC Name:
  Sulphur trioxide
  CAS Number:
  7446-11-9
  Molecular formula:
  O3S
  IUPAC Name:
  sulphur trioxide
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Silicon dioxide
  EC Number:
  231-545-4
  EC Name:
  Silicon dioxide
  CAS Number:
  7631-86-9
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  Silicon dioxide
  Constituent 4
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Calcium oxide
  EC Number:
  215-138-9
  EC Name:
  Calcium oxide
  CAS Number:
  1305-78-8
  Molecular formula:
  CaO
  IUPAC Name:
  calcium oxide
  Constituent 5
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Aluminium oxide
  EC Number:
  215-691-6
  EC Name:
  Aluminium oxide
  CAS Number:
  1344-28-1
  Molecular formula:
  Al2O3
  IUPAC Name:
  aluminium (III) oxide
  Constituent 6
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Dipotassium oxide
  EC Number:
  235-227-6
  EC Name:
  Dipotassium oxide
  CAS Number:
  12136-45-7
  Molecular formula:
  K2O
  IUPAC Name:
  dipotassium oxide
  Constituent 7
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium oxide
  EC Number:
  215-208-9
  EC Name:
  Disodium oxide
  CAS Number:
  1313-59-3
  Molecular formula:
  Na2O
  IUPAC Name:
  sodium (I) oxide
  Constituent 8
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Magnesium oxide
  EC Number:
  215-171-9
  EC Name:
  Magnesium oxide
  CAS Number:
  1309-48-4
  Molecular formula:
  MgO
  IUPAC Name:
  magnesium oxide
  Constituent 9
  Reference substance name:
  Loss on ignition
  IUPAC Name:
  Loss on ignition
  Constituent 10
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Titanium dioxide
  EC Number:
  236-675-5
  EC Name:
  Titanium dioxide
  CAS Number:
  13463-67-7
  Molecular formula:
  O2Ti
  IUPAC Name:
  dioxotitanium
  Constituent 11
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diphosphorus pentaoxide
  EC Number:
  215-236-1
  EC Name:
  Diphosphorus pentaoxide
  CAS Number:
  1314-56-3
  Molecular formula:
  O5P2
  IUPAC Name:
  Phosphorus(V) oxide
  Constituent 12
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Manganese oxide
  EC Number:
  215-695-8
  EC Name:
  Manganese oxide
  CAS Number:
  1344-43-0
  Molecular formula:
  MnO
  IUPAC Name:
  Manganese(II) oxide
  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Reference substance name:
  Glass, oxide, chemicals
  EC Number:
  266-046-0
  EC Name:
  Glass, oxide, chemicals
  CAS Number:
  65997-17-3
  Molecular formula:
  Not applicable (UVCB substance)
  IUPAC Name:
  glass, oxide, chemicals
  Constituent 2
  Reference substance name:
  Mullite
  EC Number:
  215-113-2
  EC Name:
  Mullite
  CAS Number:
  1302-93-8
  Molecular formula:
  Al6O13Si2
  IUPAC Name:
  Mullite
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Quartz (SiO2)
  EC Number:
  238-878-4
  EC Name:
  Quartz (SiO2)
  CAS Number:
  14808-60-7
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  dioxosilan
  Constituent 4
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Magnetite
  EC Number:
  215-169-8
  EC Name:
  Magnetite
  CAS Number:
  1309-38-2
  Molecular formula:
  Fe3O4 (more precise: FeII(FeIII)2O4))
  IUPAC Name:
  triiron tetraoxide
  Constituent 5
  Reference substance name:
  dialuminum;calcium;disilicate
  CAS Number:
  1302-54-1
  Molecular formula:
  CaAl2Si2O8
  IUPAC Name:
  dialuminum;calcium;disilicate
  Constituent 6
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Anhydrite
  EC Number:
  604-615-0
  CAS Number:
  14798-04-0
  Molecular formula:
  Ca(SO4)
  IUPAC Name:
  Anhydrite
  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Calcium oxide
  EC Number:
  215-138-9
  EC Name:
  Calcium oxide
  CAS Number:
  1305-78-8
  Molecular formula:
  CaO
  IUPAC Name:
  calcium oxide
  Constituent 2