Registration Dossier

Diss Factsheets

Identification

Chemical structure
Display Name:
Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
EC Number:
237-864-5
EC Name:
Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
CAS Number:
14025-15-1
Molecular formula:
C10H12CuN2O8.2Na
IUPAC Name:
Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate

Type of Substance

Composition:
mono-constituent substance
Origin:
organic

Substance Identifiers open all close all

 • AZMO blends
 • Agristar Cu
 • Bovi-Cu
 • Carrier Cu
 • Cobre Integral
 • Combi mixtures
 • Copper disodium EDTA
 • Copper disodium ethylenediaminetetraacetate
 • Copper sodium ethylenediaminetetraacetate (1:2:1)
 • Cuprate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O', ON,ON']-, disodium, (OC-6-21)- (9CI)
 • Cuprate(2-), [(ethylenedinitrilo)tetraacetato]-, disodium (8CI)
 • DABQUEL MIX
 • DABQUELAN Cu P
 • Defol
 • Disodium cupric EDTA
 • Dissolvine E-CU-15
 • EDTA disodium copper salt
 • EDTA-CuNa
 • Extra Cu
 • Fertichelate Cu
 • Hortiquel Cu
 • Librel Cu
 • Micro-Al Cobre
 • Nutrigeo Cu
 • Oligo Star Cu
 • Quelatec Cu
 • Reposer
 • Rexene Cu15
 • Rexolin Cu15
 • Sodium [(ethylenedinitrilo)tetraacetato]cuprate(II) (6CI, 7CI)
 • Tradecorp Cu
 • Trilon B-Cu 1550
 • EDTA-CuNa2
  (No other type specified)

  Compositions

  Boundary Composition(s) open all close all

  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  EC Number:
  237-864-5
  EC Name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  CAS Number:
  14025-15-1
  Molecular formula:
  C10H12CuN2O8.2Na
  IUPAC Name:
  Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate

  Legal Entity Composition(s) open all close all

  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  EC Number:
  237-864-5
  EC Name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  CAS Number:
  14025-15-1
  Molecular formula:
  C10H12CuN2O8.2Na
  IUPAC Name:
  Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate
  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  EC Number:
  237-864-5
  EC Name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  CAS Number:
  14025-15-1
  Molecular formula:
  C10H12CuN2O8.2Na
  IUPAC Name:
  Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate
  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  EC Number:
  237-864-5
  EC Name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  CAS Number:
  14025-15-1
  Molecular formula:
  C10H12CuN2O8.2Na
  IUPAC Name:
  Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate
  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  EC Number:
  237-864-5
  EC Name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  CAS Number:
  14025-15-1
  Molecular formula:
  C10H12CuN2O8.2Na
  IUPAC Name:
  Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate
  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  EC Number:
  237-864-5
  EC Name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  CAS Number:
  14025-15-1
  Molecular formula:
  C10H12CuN2O8.2Na
  IUPAC Name:
  Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  EC Number:
  237-864-5
  EC Name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  CAS Number:
  14025-15-1
  Molecular formula:
  C10H12CuN2O8.2Na
  IUPAC Name:
  Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate
  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  EC Number:
  237-864-5
  EC Name:
  Disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)
  CAS Number:
  14025-15-1
  Molecular formula:
  C10H12CuN2O8.2Na
  IUPAC Name:
  Copper(2+) ion disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate
  State Form:
  solid: particulate/powder


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Copper disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
  CAS Number:
  61916-40-3
  Molecular formula:
  C10H16CuN2Na2O10
  IUPAC Name:
  Copper disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate