23/09/2016 - Press release

ECHA recommends authorising critical continued uses of chromium trioxide under strict conditions

ECHA’s scientific committees adopted a total of 61 positive draft or final opinions at their September meetings. These mainly concern the carcinogen chromium trioxide. The Committee’s opinions evaluate the risks of continuing use, recommending strict conditions where necessary to limit exposure to workers. 

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 10/08/2016 Termin: 05/10/2016
Konsultacje: 1

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 13/07/2016 Termin: 04/10/2016
Substancje: 1
Data rozpoczęcia: 31/08/2016 Termin: 23/11/2016
Substancje: 1

Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy

Data rozpoczęcia: 06/09/2016 Termin: 21/10/2016
Substancje: 6

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 15/06/2016 Termin: 15/12/2016
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 01/09/2016 Termin: 17/10/2016
Propozycje przeprowadzenia badań: 9

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 16/08/2016 Termin: 30/09/2016
Propozycje CLH: 3

RSS (otwiera nowe okno)


Nadchodzące wydarzenia