16/02/2017 - News item

February Newsletter online

This year’s first issue of the ECHA Newsletter explains what is being done to make sure that registrations are up to the expected standard and tells how the QSAR Toolbox and read-across can help you in preparing your registration.

Wydawca treści

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 08/02/2017 Termin: 05/04/2017
Konsultacje: 4

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 25/01/2017 Termin: 19/04/2017
Substancje: 2

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 08/02/2017 Termin: 27/03/2017
Propozycje przeprowadzenia badań: 2

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 10/01/2017 Termin: 24/02/2017
Propozycje CLH: 2
Data rozpoczęcia: 06/02/2017 Termin: 23/03/2017
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 21/02/2017 Termin: 07/04/2017
Propozycje CLH: 3

BPR

Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia

Data rozpoczęcia: 10/02/2017 Termin: 10/04/2017
Substancje czynne: 5

RSS (otwiera nowe okno)


Wydawca treści