Praktyka wielojęzyczna

ECHA przygotowuje większość swoich treści internetowych i publicznych dokumentów (takich jak wytyczne, poradniki praktyczne, arkusze informacyjne,  podręczniki informatyczne, ulotki informacyjne, a także swoje decyzje o zastosowaniu ogólnym we wszystkich językach urzędowych UE. ECHA nie tłumaczy aktualności, często aktualizowanych treści internetowych ani informacji pochodzących z baz danych czy skomplikowanych fragmentów ustawowych wytycznych naukowych.

Tłumaczenia są dostępne na tej stronie po zmianie domyślnego języka w rozwijanym menu, które znajduje się w prawym górnym rogu każdej strony internetowej. Biblioteka dokumentów umożliwia również łatwy dostęp do przetłumaczonych dokumentów, które można przeglądać według typu lub kategorii.

Dokumenty i strony internetowe ECHA są tłumaczone przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, świadczące usługi tłumaczeniowe dla wszystkich agencji UE.

Decyzje indywidualne ECHA i inne prośby związane z informacjami dostępnymi w dokumentacji rejestracyjnej lub dołączonymi do niej są wydawane w języku dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem nr 1 z 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, z późniejszymi zmianami. W wyjątkowych przypadkach, gdy pozwalają na to dostępne zasoby, ECHA może zapewnić, na prośbę, tłumaczenia grzecznościowe takich komunikatów.

Języki urzędowe UE to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.