Praktyka wielojęzyczna

ECHA publikuje większość swoich treści internetowych i wiele swoich dokumentów publicznych (takich jak wytyczne, poradniki praktyczne, arkusze informacyjne, broszury informacyjne, a także decyzje o zastosowaniu ogólnym) we wszystkich językach urzędowych UE. Nie zleca tłumaczenia komunikatów prasowych, artykułów informacyjnych, często aktualizowanych treści internetowych i publikowanych w mediach społecznościowych, ani informacji z baz danych lub złożonych fragmentów regulacyjnych wytycznych naukowych.

W stosownych przypadkach ECHA organizuje również konsultacje w celu uzyskania informacji zwrotnych od zainteresowanych stron oraz zgromadzenia informacji naukowych na potrzeby procesów regulacyjnych. W przypadku konsultacji, które są skierowane do konkretnej grupy zainteresowanych stron, ECHA przeprowadza konsultacje w języku lub językach, które powinny umożliwić takim zainteresowanym stronom przedstawienie potrzebnych uwag i informacji. W odniesieniu do konsultacji skierowanych do szerokiego grona odbiorców ECHA publikuje we wszystkich językach urzędowych UE i) powiadomienie informujące opinię publiczną o rozpoczęciu konsultacji oraz ii) streszczenie każdej takiej konsultacji (przedstawiające podstawowe informacje, cele i potrzebne dane).

Odpowiedzi na oba rodzaje konsultacji można udzielić w dowolnym języku urzędowym UE.

Tłumaczenia są dostępne na tej stronie internetowej po zmianie domyślnego języka w rozwijanym menu, które znajduje się w prawym górnym rogu każdej strony. Biblioteka dokumentów umożliwia również łatwy dostęp do przetłumaczonych dokumentów, które można sortować według typu lub kategorii.

Dokumenty i strony internetowe ECHA są tłumaczone przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, które ma siedzibę w Luksemburgu i świadczy usługi tłumaczeniowe na rzecz wszystkich agencji UE.

Poszczególne decyzje ECHA i inne wnioski dotyczące informacji zawartych w dokumentacji rejestracyjnej lub z nią związanych są wydawane w języku dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem językowym (rozporządzenie nr 1 z 1958 r. z późniejszymi zmianami). W wyjątkowych przypadkach i o ile pozwalają na to zasoby, ECHA może na żądanie dostarczyć nieoficjalne tłumaczenia takiej wiadomości.

Języki urzędowe UE to angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.