Stosuj chemikalia w pracy w sposób bezpieczny

Bezpieczne obchodzenie się z chemikaliami w miejscu pracy jest istotne dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Mogą tym pomóc przepisy UE dotyczące chemikaliów, czyli rozporządzenia REACH i CLP oraz rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych.

Zgodnie z przepisami masz prawo do uzyskania informacji, dzięki którym odpowiesz sobie na pytania, jak duże zagrożenie stwarzają używane przez Ciebie chemikalia i produkty oraz jak bezpiecznie obchodzić się z nimi

Obecnie dostawcy substancji niebezpiecznych muszą zamieszczać w kartach charakterystyki oraz na etykietach bardziej szczegółowe informacje. Pracodawca musi wykorzystać te informacje do przedsięwzięcia odpowiednich œśrodków zarządzania ryzykiem zapewniających bezpieczne stosowanie chemikaliów w miejscu pracy.

Takie wymagania prawne w jednakowym stopniu obowiązują wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na kraj ich siedziby na terenie UE oraz bez względu na to, czy zajmują się one produkcją lub importem takich chamikaliów, czy też tylko je stosują.

Dzięki tym przepisom obecnie:

  • posiadamy nową wiedzę o zagrożeniach związanych z chemikaliami, narażeniu na nie oraz ryzyku z nimi związanym, a także o œśrodkach ich kontroli, 
  • usprawniona jest komunikacja między użytkownikami a dostawcami,
  • zwiększono kontrolę substancji wzbudzających obawy przez ograniczenie ich stosowania lub wycofanie z rynku europejskiego i zastąpienie ich bezpieczniejszymi odpowiednikami.

Podstawowym celem jest ograniczenie narażenia na niebezpieczne chemikalia oraz zapobieganie chorobom, obrażeniom i wypadkom.

"Od samego początku wspieraliœmy działania związane z rozporządzeniem REACH i jesteœmy przekonani, iż przyczynia się ono do poprawy jakoœści œśrodowiska pracy" – mówi Tony Musu z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, który jako przedstawiciel pracowników bacznie obserwuje działania ECHA.

Ty też możesz wziąć czynny udział w tych działaniach.

Korzystaj ze strony internetowej ECHA jako źŸródła informacji i wykorzystuj swoją wiedzę w miejscu pracy.

Categories Display