Wytyczne OECD i UE dotyczące badań

Badania dotyczące wymagań informacyjnych REACH dotyczących ekotoksyczności, toksyczności i właściwości fizykochemicznych są zazwyczaj opracowywane z wykorzystaniem wytycznych dotyczących badań. Te oficjalne wytyczne zostały zatwierdzone przez OECD i UE.

W związku z rozwojem naukowym i regulacyjnym uaktualnia się wytyczne dotyczące badań i wprowadza się nowe wytyczne dotyczące badań. Dzięki tej stronie internetowej ECHA wspiera rejestrujących, wskazując, jak te wytyczne dotyczące badań można wykorzystać do spełnienia wymogów REACH w zakresie informacji. Przykładowo opisana jest odpowiednio rola nowych wytycznych w zakresie strategii badań. Informacje te są udzielane przed oficjalną aktualizacją poradników ECHA.

„Poradnik na temat wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego" może obejmować niektóre wytyczne. W tych przypadkach oprócz informacji na tej stronie należy przejrzeć również poradnik.

Poniżej podano szczególne odesłania do wytycznych OECD dotyczących badań i do metod badań UE, które zostaną udostępnione.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)