Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Sprawdź dostępne informacje

Wymogi w zakresie identyfikacji i analizy dostępnych informacji o mieszaninach są przedstawione w art. 6–8 CLP.

Po zebraniu wszystkich podstawowych i konkretnych informacji dotyczących stężeń i zagrożeń stwarzanych przez składniki mieszaniny i przez samą mieszaninę powinieneś zastanowić się, czy informacje są istotne i wiarygodne, i czy wystarczają do klasyfikacji zgodnie z CLP. 

 

Sprawdź swój pakiet informacyjny
  1. W odniesieniu do każdego zagrożenia sprawdź, czy dysponujesz informacjami o każdej substancji zawartej w mieszaninie lub o samej mieszaninie. Zwróć uwagę na to, że w przypadku większości zagrożeń fizycznych potrzebne są dane badawcze dotyczące samej mieszaniny.
  2. Czy dane są spójne albo czy występują oczywiste rozbieżności? Na przykład otrzymana karta charakterystyki może nie być kompletna lub różni dostawcy mogą posiadać sprzeczne dane. W takiej sytuacji skontaktuj się z dostawcami w celu uzyskania wyjaśnienia.
  3. Zweryfikuj, czy klasyfikacja wskazana w karcie charakterystyki dostarczona przez dostawcę odpowiada informacjom zawartym w &wykazie klasyfikacji i oznakowania odnośnie do zharmonizowanej klasyfikacji.   Mimo że samodzielne klasyfikacje mogą różnić się od zgłoszeń klasyfikacji i oznakowania, można je potraktować jako punkt wyjścia do analizy klasyfikacji dostarczonej przez Twojego dostawcę. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim dostawcą.

 

Co oznaczają „istotne, wiarygodne i wystarczające" informacje?

Jeśli dysponujesz konkretnymi informacjami takimi jaki dane badawcze dotyczące samej mieszaniny i/lub substancji zawartych w mieszaninie, musisz zastanowić się nad tym, co oznaczają „istotne, wiarygodne i wystarczające" informacje.

Aby właściwie zdefiniować klasyfikację mieszaniny pod względem zagrożeń, informacje, na których opierasz swoją decyzję, powinny być wysokiej jakości.

Wiarygodność posiadanych informacji jest niezwykle ważna dla wyniku klasyfikacji. Informacje, które nie są naukowo wiarygodne, na przykład z powodu nieprawidłowego przeprowadzenia badania lub zastosowania błędnego wzoru, mogą przyczynić się do niewłaściwej klasyfikacji.  Do celów klasyfikacji należy wykorzystywać wyłącznie wiarygodne informacje. Przed  oceną istotności i adekwatności informacji pomocna może okazać się weryfikacja ich wiarygodności.

Czasami jednak zdarza się, że nawet informacje pozyskane przy użyciu niezatwierdzonych metod mogą być wartościowe i rozpatrywane na podstawie analizy ciężaru dowodu, lecz ocena ta może wymagać opinii eksperckiej.

Więcej informacji na temat wiarygodności, istotności i adekwatności informacji znajduje się w rozdziale R.4 Poradnika dotyczącego wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Sprawdź dostępne informacje

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1