Wnioski wyciągniete z oceny dokumentacji

Zgodnie z art. 54 REACH do dnia 28 lutego każdego roku ECHA publikuje sprawozdanie z postępów poczynionych w poprzednim roku w zakresie oceny. ECHA jest w szczególności zobowiązana do włączenia do tych sprawozdań zaleceń dla potencjalnych rejestrujących, aby pomóc w podniesieniu jakości przyszłych rejestracji. Podobne praktyczne porady są dostępne w szczególności w odniesieniu do powiązanych poradników praktycznych i przykładów ilustrujących najlepsze podejście.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)