Warsztaty dotyczące łańcucha dostaw

Zastępowanie substancji bezpieczniejszymi odpowiednikami to duże wyzwanie – trzeba spełnić wiele wymogów dotyczących właściwości użytkowych i ekonomicznych, a także dobrze rozumieć profile zagrożeń i ryzyka alternatyw. Może istnieć też wymóg dokonania oceny cyklu życia substancji zastępującej. Przedsiębiorstwa same tego nie dokonają: powinny one omówić to ze swoimi klientami i dostawcami. W związku z tym współpraca w ramach łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przyjęcia bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych.

ECHA zaproponowała, aby państwa członkowskie i zainteresowane strony zorganizowały warsztaty, aby określić, w jaki sposób można sprostać konkretnym wyzwaniom dotyczącym zastępowania niebezpiecznych substancji, angażując również przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zainteresowane identyfikacją bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych, które mogłyby spełniać określone funkcje i wymóg dotyczący końcowego przeznaczenia.

Warsztaty te stanowiłyby okazję dla uczestników do zapoznania się z technicznymi i funkcjonalnymi potrzebami w zakresie budowania zdolności i szkolenia na poziomie operacyjnym przedsiębiorstw. 

Warsztaty te byłyby zazwyczaj przeprowadzane w języku urzędowym danego państwa członkowskiego lub w języku angielskim w skali europejskiej.

Warsztaty te:

  • zainicjowałyby dialog między różnymi zainteresowanymi podmiotami w ramach łańcucha dostaw na temat możliwości i wyzwań związanych z zastępowaniem substancji bezpieczniejszymi odpowiednikami; oraz 
  • prowadziłyby do konkretnych projektów innowacyjnych oraz do współpracy w celu zastępowania substancji bezpieczniejszymi rozwiązaniami alternatywnymi. 

ECHA może pomóc w przygotowaniu programu warsztatów, dzielić się własnymi doświadczeniami z poprzednich warsztatów, rozpowszechniać wnioski i udzielać dodatkowego wsparcia.

Zobacz poniżej przykład struktury warsztatów dla łańcucha dostaw nt. zastępowania substancji bezpieczniejszymi alternatywami.

Chciał(a)byś zorganizować lub współorganizować warsztaty dla podmiotów w ramach łańcucha dostaw nt. zastępowania substancji bezpieczniejszymi alternatywami,  w odniesieniu do konkretnych substancji i funkcji? --> skontaktuj się z nami.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)