Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wiadomości i działalność

Zapoznaj się z wiadomościami, seminariami internetowymi, wydarzeniami i innymi materiałami związanymi z zastępowaniem substancji chemicznych bezpieczniejszymi odpowiednikami. Sekcja dotycząca wydarzeń obejmuje wydarzenia organizowane przez ECHA, organy państw członkowskich lub akredytowane zainteresowane strony ECHA.

Wiadomości i działalność

Widok zawartości stron

Events

substitution events

Previous events >

Categories Display


Route: .live2