Sieci

Wdrożenie strategii ECHA dotyczącej zastępowania substancji bezpieczniejszymi chemikaliami wymaga współpracy kilku zainteresowanych stron. Sieci współpracy odgrywają ważną rolę w koordynowaniu i rozwijaniu innowacji oraz w świadomym zastępowaniu chemikaliów.

Sieci w zakresie zastępowania chemikaliów

ECHA utworzyła sieć zrzeszającą zainteresowane strony w celu wymiany informacji na temat zastępowania substancji oraz promowania współpracy transgranicznej w ramach UE. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w październiku 2017 r.

Chcesz dołączyć do sieci? Jest ona otwarta dla wszystkich stron zainteresowanych aktywnym wspieraniem inicjatyw w zakresie zastępowania substancji w UE i zrzesza organy i agencje publiczne, podmioty z branży, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i specjalistów.

 

 Zastępowanie chemikaliów bezpieczniejszymi odpowiednikami – Europejska Sieć Wymiany Informacji

Grupa na LinkedIn jest miejscem współpracy w celu omówienia i wymiany informacji na temat zastępowania chemikaliów bezpieczniejszymi odpowiednikami. Celem grupy jest zrzeszenie władz, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw, naukowców, organizacji pozarządowych i innych istotnych podmiotów, które okazują zainteresowanie zastępowaniem substancji chemicznych i mają doświadczenie w tej dziedzinie na poziomie UE.

 Sieć praktyków w zakresie analizy społeczno-ekonomicznej i analizy alternatyw w ramach REACH

Sieć praktyków w zakresie analizy społeczno-ekonomicznej i analizy alternatyw w ramach REACH (NeRSAP) utworzono w celu promowania wymiany poglądów i informacji na temat koncepcji, metod i doświadczeń związanych z analizą społeczno-ekonomiczną i analizą rozwiązań alternatywnych zgodnie z rozporządzeniem REACH i unijnym lub krajowym prawodawstwem w dziedzinie chemikaliów. Sieć ta opiera się na współpracy ECHA, państw członkowskich i zainteresowanych stron z branży i organizacji pozarządowych.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display