Zezwolenie na takie same produkty biobójcze

Aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw i ograniczyć ich obciążenia administracyjne, w rozporządzeniu w sprawie takich samych produktów biobójczych (rozporządzenie nr 414/2013, zmienione rozporządzeniem 2016/1802) wprowadza się możliwość przechodzenia od „szerszych” pozwoleń do bardziej zawężonych (tj. od pozwolenia na rodzinę produktów biobójczych do pozwolenia na podzbiór jednego lub kilku „członków rodziny”) lub rynków (tj. od pozwolenia unijnego do pozwolenia krajowego).

Istnieje możliwość wystąpienia o pozwolenie dla pojedynczego produktu („taki sam produkt”), który jest identyczny z innym produktem biobójczym, na który wydano pozwolenie („produkt referencyjny”) lub na który został złożony wniosek o takie pozwolenie („przyszły produkt referencyjny”).

Można tak zrobić, niezależnie od tego, czy powiązany produkt referencyjny jest pojedynczym produktem, czy też produktem należącym do rodziny produktów biobójczych.

Ponadto istnieje możliwość wystąpienia o pozwolenie krajowe na podstawie (przyszłego) produktu referencyjnego objętego (lub mającego być objętym) pozwoleniem unijnym.

To rozporządzenie obejmuje również produkty podlegające uproszczonej procedurze wydawania pozwoleń.

Istnieje również możliwość wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na taką samą rodzinę produktów biobójczych (unijne, krajowe lub uproszczone) na podstawie (przyszłej) referencyjnej rodziny produktów.

Wynikiem procesu rozpatrywania wniosku w sprawie takiego samego produktu biobójczego jest niezależne pozwolenie, ale z taką samą datą wygaśnięcia jak w przypadku produktu (lub rodziny produktów) referencyjnego. Takie pozwolenia będą miały inny numer pozwolenia niż produkt referencyjny i będzie można je zmienić lub anulować niezależnie od produktu referencyjnego.

Wnioski w sprawie takiego samego produktu biobójczego należy składać za pośrednictwem R4BP 3, tak jak w przypadku wszystkich innych wniosków na podstawie rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.

Informacje i wskazówki dotyczące składania wniosku o pozwolenie na taki sam produkt biobójczy i dalszych działań z tym związanych można znaleźć w odpowiednich podręcznikach przedkładania danych dostępnych na stronie ECHA. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przepisów prawnych prosimy o zapoznanie się z rozdziałem „Taki sam produkt biobójczy” Poradnika praktycznego.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)