Pozwolenie unijne

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) wprowadza możliwość uzyskania pozwolenia na stosowanie określonych produktów biobójczych na poziomie unijnym. Takie rozwiązanie umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie swoich produktów biobójczych na rynek na terenie całej Unii bez konieczności uzyskania pozwoleń w poszczególnych państwach.

Pozwolenie unijne wiąże się z takimi samymi przywilejami i obowiązkami na terenie każdego z państw członkowskich, jak pozwolenia wydawane przez poszczególne państwa.

Pozwolenie unijne może zostać wydane dla produktów biobójczych, które będą mogły być stosowane na podobnych warunkach na terenie całej Unii, z wykluczeniem produktów zawierających substancje czynne spełniające kryteria wykluczenia oraz należących do grup produktowych 14, 15, 17, 20 i 21. Ramy czasowe rozpoczęcia procesu udzielania pozwoleń są różne w zależności od tego, czy dany produkt zawiera nowe czy istniejące już substancje czynne.

Nowe substancje czynne

Produkty zawierające nowe substancje czynne, a także produkty zawierające kombinacje istniejących już substancji czynnych kwalifikują się do uzyskania pozwolenia unijnego od dnia 1 września 2013 r.

Istniejące substancje czynne

Dla produktów biobójczych zawierających wyłącznie istniejące substancje czynne pozwolenia unijne będą udzielane w trzech różnych etapach zależnie od ich przynależności do grupy produktowej:

  1. Dla grup produktowych 1, 3, 4, 5, 18 i 19 od dnia 1 września 2013 r.
  2. Dla grup produktowych 2, 6 i 13 od dnia 1 stycznia 2017 r.
  3. Dla pozostałych grup produktowych 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 i 22 od dnia 1 stycznia 2020 r.

Lista produktów biobójczych, które uzyskały pozwolenie unijne, będzie publikowana na stronie internetowej ECHA. 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)