REACH 2018

REACH 2018

Czy ten termin jest dla ciebie istotny?

Producent substancji chemicznych lub ich importer spoza UE w ilości przekraczającej jedną tonę rocznie może podlegać obowiązkowi ich rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH. Jeżeli dodatkowo wytwarza lub importuje produkt (mieszaninę, wyrób), może on zawierać substancje wymagające indywidualnej rejestracji.

W przypadku dokonania wstępnej rejestracji substancji wytwarzanych lub importowanych spoza UE w ilości powyżej jednej tony, ale nieprzekraczającej 100 ton rocznie, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, należy dotrzymać terminu rejestracji zgodnie z REACH, wyznaczonego na dzień 31 maja 2018 r.

infographic image

REACH 2018

EU Privacy Disclaimer

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.