Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

REACH 2018

Image

10 years of REACH registration

For 10 years, chemicals companies have assessed the risks of their chemicals used in Europe and sent that information to ECHA according to the criteria set out in the REACH Regulation.

Today, we know more than ever before about the chemicals on the EU/EEA market, their properties and impacts. Companies are able to advise their customers on how to use them safely. ECHA together with the national authorities and the European Commission will use the knowledge to design EU wide measures to protect our citizens and the environment from any harmful effects.

Czy ten termin jest dla ciebie istotny?

Producent substancji chemicznych lub ich importer spoza UE w ilości przekraczającej jedną tonę rocznie może podlegać obowiązkowi ich rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH. Jeżeli dodatkowo wytwarza lub importuje produkt (mieszaninę, wyrób), może on zawierać substancje wymagające indywidualnej rejestracji.

W przypadku dokonania wstępnej rejestracji substancji wytwarzanych lub importowanych spoza UE w ilości powyżej jednej tony, ale nieprzekraczającej 100 ton rocznie, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, należy dotrzymać terminu rejestracji zgodnie z REACH, wyznaczonego na dzień 31 maja 2018 r.

infographic image

REACH 2018

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1