Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 46
 • Data rozpoczęcia: 14/08/2019
 • Termin: 09/10/2019
Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 10/07/2019
 • Termin: 26/09/2019
Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
Substancje: 4
 • Data rozpoczęcia: 03/09/2019
 • Termin: 18/10/2019
Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 3
 • Data rozpoczęcia: 20/03/2019
 • Termin: 20/09/2019
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 19/06/2019
 • Termin: 19/12/2019
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 6
 • Data rozpoczęcia: 16/08/2019
 • Termin: 30/09/2019
Propozycje przeprowadzenia badań: 10
 • Data rozpoczęcia: 17/09/2019
 • Termin: 01/11/2019

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 4
 • Data rozpoczęcia: 24/07/2019
 • Termin: 24/09/2019
Propozycje CLH: 5
 • Data rozpoczęcia: 12/08/2019
 • Termin: 11/10/2019
Propozycje CLH: 5
 • Data rozpoczęcia: 26/08/2019
 • Termin: 25/10/2019

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

CAD/CMD

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

Categories Display


Route: .live1