Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 8
 • Data rozpoczęcia: 13/02/2019
 • Termin: 10/04/2019
Recommendation to amend authorisation list entries
Substances: 4
 • Start date: 12/12/2018
 • Deadline: 12/03/2019
Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 19/09/2018
 • Termin: 19/03/2019
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 19/12/2018
 • Termin: 19/06/2019
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 5
 • Data rozpoczęcia: 24/01/2019
 • Termin: 11/03/2019

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 10/12/2018
 • Termin: 22/02/2019
Propozycje CLH: 3
 • Data rozpoczęcia: 17/12/2018
 • Termin: 01/03/2019
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 07/01/2019
 • Termin: 08/03/2019
Propozycje CLH: 6
 • Data rozpoczęcia: 21/01/2019
 • Termin: 22/03/2019

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

Categories Display


Route: .live2