Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 3
 • Data rozpoczęcia: 14/02/2018
 • Termin: 11/04/2018
Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 21/02/2018
 • Termin: 09/04/2018
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 11/01/2018
 • Termin: 11/04/2018
Ograniczenia
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 20/12/2017
 • Termin: 20/06/2018
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 22
 • Data rozpoczęcia: 31/01/2018
 • Termin: 19/03/2018

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 16/01/2018
 • Termin: 19/03/2018
Propozycje CLH: 6
 • Data rozpoczęcia: 12/02/2018
 • Termin: 13/04/2018

BPR

Odstąpienie od kryteriów wyłączenia
Substancje czynne: 1
 • Data rozpoczęcia: 07/02/2018
 • Termin: 07/04/2018

OTHER CONSULTATION

Currently there are no open consultations.

Categories Display


Route: .live2