Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 2
 • Data rozpoczęcia: 08/08/2018
 • Termin: 03/10/2018
Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 11/07/2018
 • Termin: 22/08/2018
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 21/05/2018
 • Termin: 03/09/2018
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 11
 • Data rozpoczęcia: 05/07/2018
 • Termin: 20/08/2018
Propozycje przeprowadzenia badań: 16
 • Data rozpoczęcia: 10/08/2018
 • Termin: 24/09/2018

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 4
 • Data rozpoczęcia: 18/07/2018
 • Termin: 18/09/2018

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

OTHER CONSULTATION

Consultations following ECHA’s Executive Director Requests to the Committees
Substances: 1
 • Start date: 20/06/2018
 • Deadline: 20/08/2018

Categories Display


Route: .live1