Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Konsultacje publiczne

REACH

Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
Substancje: 6
 • Data rozpoczęcia: 04/09/2018
 • Termin: 19/10/2018
Zalecenie ws. włączenia na listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń
Substancje: 18
 • Data rozpoczęcia: 05/09/2018
 • Termin: 05/12/2018
Ograniczenia
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1
 • Data rozpoczęcia: 19/09/2018
 • Termin: 19/11/2018
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 19/09/2018
 • Termin: 19/03/2019
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 10
 • Data rozpoczęcia: 06/09/2018
 • Termin: 22/10/2018
Propozycje przeprowadzenia badań: 3
 • Data rozpoczęcia: 01/10/2018
 • Termin: 15/11/2018
Propozycje przeprowadzenia badań: 42
 • Data rozpoczęcia: 04/10/2018
 • Termin: 19/11/2018

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 20/08/2018
 • Termin: 19/10/2018
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 17/09/2018
 • Termin: 16/11/2018
Propozycje CLH: 7
 • Data rozpoczęcia: 08/10/2018
 • Termin: 07/12/2018

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

Categories Display


Route: .live2