Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Substancje zarejestrowane

Substancje zarejestrowane

Dane pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej przedłożonej do ECHA do dnia wskazanego jako data ostatniej aktualizacji. Całkowity zakres wielkości obrotu jest określany na podstawie całej dokumentacji z dwoma wyjątkami: zakresów wielkości obrotu objętych wnioskiem o zapewnienie poufności i wszelkich ilości substancji stosowanych jako półprodukty w produkcji innych chemikaliów. Opublikowane całkowite zakresy wielkości obrotu nie muszą odzwierciedlać zarejestrowanych zakresów wielkości obrotu.

Należy pamiętać, że niektóre informacje nt. substancji zarejestrowanych mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

Należy pamiętać, że bezpośredni dostęp do informacji nt. właściwości chemicznych substancji zarejestrowanych można uzyskać w eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 lipca 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)naphthalene-1-methanol
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8 6786-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-Dimethyl-ethyl ester benzeneacetic acid
608-307-7 2901-13-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl acetate
205-781-3 151-05-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-diphenylpiperidine-4-methanol hydrochloride
217-284-9 1798-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)
408-160-7 125613-45-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-(Benzoylamino)-4-hydroxy-N,N-dipropylbenzenepropanamide
611-485-9 57227-09-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(2R)-2-(dimethylamino)propyl]-α-phenyl-benzeneacetonitrile
616-258-8 7576-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)
415-290-8 193159-06-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-α-phenylphenethyl alcohol
277-461-1 73404-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-β-ethyl-α-phenylphenethyl alcohol
212-023-5 748-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-Bitter acids, hop, hydrogenated, isomerized
295-619-8 92113-15-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-bromo-4-nitrotoluene
202-820-6 100-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-bromo-m-toluonitrile
248-890-1 28188-41-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-bromotoluene
202-847-3 100-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-2-fluorotoluene
206-460-0 345-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-4-fluoroacetophenone
207-256-4 456-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-o-xylene
209-013-8 552-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-p-fluorotoluene
207-264-8 456-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chlorotoluene
202-853-6 100-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-cyclodextrine methyl ethers
418-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-cyclohexylmandelic acid
224-380-4 4335-77-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, benzoate
235-795-5 12738-64-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, mono, di, and tridodecanoate esters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranosiduronic acid, (3β,20β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-d-glucopyranuronosyl-, dipotassium salt
272-296-1 68797-35-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-D-glucose pentaacetate
210-073-2 604-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-ethyl-p-methoxybenzyl alcohol
226-315-5 5349-60-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
214-881-6 1205-17-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-1H-imidazole-1-ethanol
253-668-2 37788-55-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-α-phenylpyridine-2-methanol
243-110-6 19490-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-methylcyclohexanepropanol
234-091-5 10528-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylcyclohexylmethyl acetate
236-798-4 13487-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylenebenzyl acetate
218-620-7 2206-94-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
410-400-0 88671-89-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1