Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Export Notifications

Export Notifications

Należy uprzednio zgłosić wywóz wszelkich chemikaliów, mieszanin lub artykułów zawierających co najmniej jedną substancję objętą PIC. Istnieje możliwość wyszukiwania powiadomień o wywozie według roku, państwa członkowskiego UE, z którego odbywa się wywóz, kraju, do którego następuje przywóz, nazwy substancji chemicznej i/lub mieszaniny oraz rodzaju chemikaliów. Zawężone wyniki wyszukiwania można uzyskać po wprowadzeniu kilku kryteriów wyszukiwania.

Note: the United Kingdom has withdrawn from the European Union on the 31 January 2020. However, in accordance with the withdrawal agreement, the United Kingdom continues to comply with the PIC regulation until the end of the transition period (31 December 2020). Therefore, the United Kingdom remains listed here as an “Exporting country”.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
(neodecanoato-O)phenylmercury
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
000000016633 - OMITE® 30W
28
0
2
5
3
2
4
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00313483 - CP458A-H8
7
0
3
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00320356 - CP458H-C6
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00322228
3
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00324444 - XX01181-PG ACCELLERATOR ADDITIVE
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00378241 - Duraspur pa ral 8014 alt 3220
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00379902
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00386741
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00388998 - DURASTAR PURAP DR
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00395543 - DURASPUR PA RAL 8017
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00395544 - DURASPUR PA RAL 3005
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00395545 - DURASPUR PA RAL 6005
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00396273 DURASTAR HPU M72763
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00419255 - DURASTAR PURAP ANTHRAZIT GREY
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00419854 - DURASTAR PURAP DR TST
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00421425
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00427834
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00428839
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00428840
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00429032
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00429188
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00430722
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.01.2017
5
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
010101
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
011013
11
0
0
1
1
1
1
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
012003
9
0
0
1
1
1
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
012300
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01500
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01939 Arsenic Standard for ICP
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
021
5
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02GN084
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0560
19
0
4
3
4
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0612/9000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0612/9000_21321
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06129000
43
0
16
13
8
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
069
32
0
5
5
6
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06914 Thiophene
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0902.0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 - <2.5%
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1 Naftomix LFD 0074
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,1,-TRICLOROETANO PRS.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1,1,1-Trichloroethane
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
1
6
6
6
8
10
3
1,1,2,2-Tetrachloroethane
41
0
7
9
6
10
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,2,2-Tetrachloroethane and analytical standards containing it in different concentrations
29
0
5
5
6
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,2-Trichloroethane
11
0
3
3
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,2-Trichloroethane and analytical standards containing it in different concentrations
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-bis[(1-oxododecyl)oxy]distannoxane
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1-Dichloroethene
29
1
7
7
4
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Export to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2