Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Export Notifications

Export Notifications

Należy uprzednio zgłosić wywóz wszelkich chemikaliów, mieszanin lub artykułów zawierających co najmniej jedną substancję objętą PIC. Istnieje możliwość wyszukiwania powiadomień o wywozie według roku, państwa członkowskiego UE, z którego odbywa się wywóz, kraju, do którego następuje przywóz, nazwy substancji chemicznej i/lub mieszaniny oraz rodzaju chemikaliów. Zawężone wyniki wyszukiwania można uzyskać po wprowadzeniu kilku kryteriów wyszukiwania.

Your search for "-, -, Polybrominated biphenyls(PBB)" returned 4 results.

2015 Germany United States Polybrominated biphenyls(PBB) Substance
2009 Germany Taiwan Polybrominated biphenyls(PBB) Substance
2008 Germany Taiwan Polybrominated biphenyls(PBB) Substance
2005 Germany Taiwan Polybrominated biphenyls(PBB) Substance
Znaleziono 4 wyników.

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1