Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
220-114-6 2631-40-5 006-053-00-6 View details
mexacarbate (ISO)
3,5-dimethyl-4-dimethylaminophenyl N-methylcarbamate
206-249-3 315-18-4 006-054-00-1 View details
xylylcarb (ISO)
3,4-dimethylphenyl N-methylcarbamate
3,4-xylyl methylcarbamate
MPMC
219-364-9 2425-10-7 006-055-00-7 View details
metolcarb (ISO)
m-tolyl methylcarbamate
MTMC
214-446-0 1129-41-5 006-056-00-2 View details
nitrapyrin (ISO)
2-chloro-6-trichloromethylpyridine
217-682-2 1929-82-4 006-057-00-8 View details
noruron (ISO)
1,1-dimethyl-3-(perhydro-4,7-methanoinden-5-yl)urea
2163-79-3 006-058-00-3 View details
oxamyl (ISO)
N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamine N-methylcarbamate
245-445-3 23135-22-0 006-059-00-9 View details
oxycarboxin (ISO)
2,3-dihydro-6-methyl-5-(N-phenylcarbamoyl)-1,4-oxothiine 4,4-dioxide
226-066-2 5259-88-1 006-060-00-4 View details
S-ethyl N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamatehydrochloride
prothiocarb hydrochloride
243-193-9 19622-19-6 006-061-00-X View details
methyl 3,4-dichlorophenylcarbanilate
SWEP.
620-362-9 1918-18-9 006-062-00-5 View details
thiobencarb (ISO)
S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate
248-924-5 28249-77-6 006-063-00-0 View details
thiofanox (ISO)
3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanone-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
254-346-4 39196-18-4 006-064-00-6 View details
3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptan-2-one-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
triamid
15271-41-7 006-065-00-1 View details
vernolate (ISO)
S-propyl dipropylthiocarbamate
217-681-7 1929-77-7 006-066-00-7 View details
XMC
3,5-xylyl methylcarbamate
607-955-8 2655-14-3 006-067-00-2 View details
diazomethane
206-382-7 334-88-3 006-068-00-8 View details
thiophanate-methyl (ISO)
1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene
245-740-7 23564-05-8 006-069-00-3 View details
furmecyclox (ISO)
N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide
262-302-0 60568-05-0 006-070-00-9 View details
cyclooct-4-en-1-yl methyl carbonate
401-620-8 87731-18-8 006-071-00-4 View details
prosulfocarb(ISO)
S-benzyl N,N-dipropylthiocarbamate
401-730-6 52888-80-9 006-072-00-X View details
3-(dimethylamino)propylurea
401-950-2 31506-43-1 006-073-00-5 View details
2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
402-440-2 2094-99-7 006-074-00-0 View details
mancozeb (ISO)
manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt
616-995-5 8018-01-7 006-076-00-1 View details
maneb (ISO)
manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)
235-654-8 12427-38-2 006-077-00-7 View details
zineb (ISO)
zinc ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)
235-180-1 12122-67-7 006-078-00-2 View details
disulfiram
tetraethylthiuramdisulfide
202-607-8 97-77-8 006-079-00-8 View details
tetramethylthiuram monosulphide
202-605-7 97-74-5 006-080-00-3 View details
zinc bis(dibutyldithiocarbamate)
205-232-8 136-23-2 006-081-00-9 View details
zinc bis(diethyldithiocarbamate)
238-270-9 14324-55-1 006-082-00-4 View details
butocarboxim (ISO)
3-(methylthio)-2-butanone O-[(methylamino)carbonyl]oxime
252-139-3 34681-10-2 006-083-00-X View details
carbosulfan (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate
259-565-9 55285-14-8 006-084-00-5 View details
fenobucarb (ISO)
2-butylphenyl methylcarbamate
223-188-8 3766-81-2 006-085-00-0 View details
fenoxycarb (ISO)
ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate
276-696-7 72490-01-8 006-086-00-6 View details
furathiocarb (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate
265-974-3 65907-30-4 006-087-00-1 View details
benfuracarb (ISO)
ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninate
617-356-3 82560-54-1 006-088-00-7 View details
2-(3-iodoprop-2-yn-1-yloxy)ethyl phenylcarbamate
408-010-0 88558-41-2 006-090-00-8 View details
propineb (ISO)
polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)
620-365-5 9016-72-2 006-091-00-3 View details
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 006-092-00-9 View details
2,2'-dithio di(ethylammonium)-bis(dibenzyldithiocarbamate)
427-180-7 006-093-00-4 View details
O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate
434-350-4 103122-66-3 006-094-00-X View details
fosetyl-aluminium (ISO)
aluminium triethyl triphosphonate
254-320-2 39148-24-8 006-095-00-5 View details
chlorpropham (ISO)
isopropyl 3-chlorocarbanilate
202-925-7 101-21-3 006-096-00-0 View details
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 006-097-00-6 View details
tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate
429-170-8 134575-17-0 006-098-00-1 View details
N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate
432-520-2 232938-43-1 006-099-00-7 View details
reaction mass of: N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-phenylurea]
N-(4-[[4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]phenylmethyl]phenyl]-N'-cyclohexylurea
N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-cyclohexylurea]
423-070-8 006-101-00-6 View details
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate
432-750-3 006-102-00-1 View details
N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octyl]urea
445-760-8 006-103-00-7 View details
ammonia, anhydrous
231-635-3 7664-41-7 007-001-00-5 View details
ammonia ....%
215-647-6 1336-21-6 007-001-01-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2