Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
306-404-6
97171-86-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
235-424-7
12224-98-5
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
263-793-4
63022-06-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
263-795-5
63022-07-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
306-403-0
97171-85-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
263-798-1
63022-10-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
215-413-3
1326-03-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
263-797-6
63022-09-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
609-396-5
37299-86-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
613-010-0
6232-60-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-080-8
70185-38-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
278-270-6
75627-12-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-739-9
39701-31-0
Suspected toxic for reproduction
Details
602-705-4
12238-65-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
609-669-9
39393-39-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
205-679-9
146-80-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
614-078-4
6754-58-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-394-9
82-07-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-194-4
92-83-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
201-997-7
90-47-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-770-8
40017-58-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
The combination of wastes formed by the coking of bituminous coal tar pitch. It consists predominantly of carbon.
295-549-8
92062-34-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
243-288-5
19772-79-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
207-404-8
468-11-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-265-0
11032-50-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
215-672-2
1340-08-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
234-264-5
11032-49-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-330-3
11104-38-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-408-7
12001-79-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-798-8
1406-18-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-803-8
-
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-797-2
1406-16-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
232-503-8
8059-24-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
234-328-2
11103-57-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-515-1
477-32-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-462-6
23152-29-6
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
244-376-6
21411-53-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-540-1
84-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-152-0
116-71-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
266-915-4
67699-40-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-495-4
27496-76-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-045-2
4177-16-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-539-2
31257-96-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
247-828-0
26588-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
223-133-8
3742-34-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-623-6
61142-41-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
211-779-3
695-12-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-395-8
2430-49-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-234-4
30551-66-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
248-104-7
26914-43-2
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Details
209-802-7
593-67-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
227-533-3
5873-43-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
207-088-1
433-28-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
203-890-0
111-63-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
203-293-5
105-38-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
222-175-4
3377-92-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
206-612-6
357-47-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
211-751-0
693-38-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
283-853-3
84753-07-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
212-452-8
818-44-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
298-612-8
93820-32-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-205-1
4245-37-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
247-883-0
26655-50-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
222-616-0
3555-94-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
219-362-8
2424-98-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
236-489-4
13401-80-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-169-8
44912-22-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
226-036-9
5238-38-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
221-265-0
3050-69-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
206-603-7
356-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
211-730-6
692-45-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
700-261-7
4427-96-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-328-4
21306-13-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
275-676-5
71607-35-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
225-185-7
4704-31-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
225-428-7
4840-76-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
221-783-7
3234-54-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
238-930-6
14861-06-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
225-874-2
5130-24-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-834-3
2549-51-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
204-609-4
123-20-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
212-214-3
769-78-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
209-183-3
557-75-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
218-538-1
2177-18-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
278-759-4
77753-71-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
283-134-4
84540-41-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
239-510-5
15484-80-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
282-243-4
84145-19-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-100-1
19480-15-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
278-993-7
78840-97-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
282-382-0
84195-75-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-682-2
53643-48-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-190-0
2068-78-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-318-1
57-22-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
243-388-9
19877-89-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-984-7
59917-39-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-606-0
143-67-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-734-0
865-21-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-739-1
125-42-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-347-8
21363-18-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2