Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
258-812-8
53823-71-5
Suspected toxic for reproduction
Details
260-154-1
56401-20-8
Suspected toxic for reproduction
Details
281-079-0
83846-98-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-780-0
71662-15-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-078-5
83846-97-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-322-9
4692-12-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
607-980-4
26655-34-5
Suspected skin sensitiser
Details
617-585-9
84563-90-6
Suspected mutagen
Details
606-988-5
22331-19-7
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
242-783-3
19046-60-7
Suspected toxic for reproduction
Details
306-204-9
96633-53-3
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
262-532-1
60942-21-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
212-547-4
825-76-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-525-9
33446-27-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
235-814-7
12771-68-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-473-3
6552-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
259-148-1
54398-65-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-472-8
6552-45-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
278-057-8
75024-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-576-2
827-88-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
282-126-8
84100-47-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-394-3
83949-35-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-034-5
78987-81-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-004-1
83833-29-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-677-8
55504-22-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
240-328-3
16199-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-380-4
4335-77-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-695-7
4453-82-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
236-952-0
13562-21-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
213-788-8
1011-92-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-883-2
1689-85-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
289-247-5
86560-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-244-9
86560-93-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-245-4
86560-94-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-243-3
86560-92-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
274-110-4
69770-45-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
269-855-7
68359-37-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-087-4
83860-32-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-458-2
72204-44-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-086-9
83860-31-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-457-7
72204-43-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-899-6
65732-07-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-898-0
65731-84-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-256-6
52918-63-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-492-6
66841-24-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-897-5
65731-83-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
268-450-2
68085-85-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-842-9
52315-07-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-484-5
39515-40-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-493-1
66841-25-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-485-0
39515-41-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-181-7
447-31-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-237-4
18365-42-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
220-798-6
2902-98-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-241-1
104-82-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-264-8
456-42-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
209-013-8
552-45-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
210-628-9
620-19-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-822-7
100-14-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-012-4
2973-19-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-516-4
352-11-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-586-1
619-23-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-841-7
74367-78-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-300-5
612-23-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-460-0
345-35-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-230-5
610-57-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-960-6
244-76-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
255-009-4
40628-77-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-320-0
7492-44-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-560-4
61019-78-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
283-335-7
84604-54-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
283-342-5
84604-60-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-343-3
6232-88-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
202-702-4
98-81-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
203-240-6
104-81-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-951-6
89-92-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-625-2
620-13-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
202-820-6
100-11-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-248-9
772-33-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-557-3
3958-57-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-558-9
3958-60-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
283-756-6
84712-65-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-928-5
16891-80-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-855-0
13009-99-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
256-910-5
51013-53-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
226-640-2
5444-16-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
242-938-5
19284-13-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
285-283-0
85050-11-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-342-7
35062-46-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
214-370-8
1123-19-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
275-141-6
71033-01-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-051-0
38638-36-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
243-501-1
20073-52-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-740-2
71636-38-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-803-2
65514-97-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-790-0
29706-48-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
280-600-9
83732-52-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
280-599-5
83732-51-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-494-0
53360-86-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-526-7
4397-15-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1