Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
225-280-3
4754-27-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-539-6
18728-61-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-886-2
34217-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
213-295-8
934-90-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
214-042-4
1074-54-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
298-024-1
93776-96-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-458-3
60-15-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-348-2
16220-05-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-314-3
2114-33-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-630-3
7228-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-049-3
24168-42-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-130-4
4208-64-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
259-212-9
54546-95-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
258-208-4
52829-98-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
303-593-7
94201-11-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-798-4
13487-27-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-091-5
10528-67-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
241-294-2
17264-01-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-847-0
1199-77-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-799-7
72727-66-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-992-2
20728-03-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-329-3
13305-29-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-333-5
13307-34-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
209-970-1
599-67-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
222-629-1
3562-73-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
249-574-6
29338-49-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-232-0
71172-46-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
279-252-0
79756-81-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-933-8
19281-32-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-958-3
34361-19-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
289-469-2
89116-22-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-592-3
53510-40-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
244-125-0
20958-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
266-439-7
66654-22-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-881-6
1205-17-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
251-173-6
32718-50-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-802-4
4079-52-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
222-245-4
3395-88-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
226-334-9
5355-17-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-445-5
18604-34-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-108-2
18228-44-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
268-843-9
68141-21-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-372-6
940-49-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-848-0
5116-24-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
240-619-5
16555-77-4
Suspected mutagen
Details
243-006-0
19377-73-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
256-845-2
50916-31-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
205-331-6
138-52-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-841-3
52315-06-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-955-7
4136-21-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
248-628-6
27738-46-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
279-659-3
81012-99-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-983-3
101-86-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-169-4
63450-32-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
219-235-7
2390-74-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
282-458-3
84215-52-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
224-129-9
4208-61-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
241-295-8
17264-02-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-037-6
28467-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-969-8
94135-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-872-1
67674-34-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
299-638-2
93893-49-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-753-4
97403-91-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-856-1
701-47-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
255-805-1
42404-24-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
282-276-4
84145-50-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
280-713-3
83763-29-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-075-6
34535-83-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
262-625-7
61147-36-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
267-106-9
67800-82-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-177-7
56431-19-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-115-4
60241-52-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
298-950-6
93840-83-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-760-6
93963-19-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-721-9
94133-60-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
226-572-3
5426-78-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-918-4
57726-26-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-153-3
103-87-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
204-413-9
120-65-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
606-426-9
20031-21-4
Suspected mutagen
Details
230-702-4
7282-81-7
Suspected skin sensitiser
Details
606-957-6
22224-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
609-945-9
4163-65-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
210-073-2
604-68-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
233-395-5
10139-18-1
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-757-8
492-62-6
Suspected skin sensitiser
Details
275-779-5
71662-14-1
Suspected toxic for reproduction
Details
268-402-0
68083-53-4
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-272-1
71277-79-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-237-4
68039-19-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-754-5
42294-03-1
Suspected carcinogen
Details
272-296-1
68797-35-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
254-410-1
39300-95-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
257-922-3
52439-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
604-007-5
137204-24-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
605-771-2
17629-30-0
Suspected toxic for reproduction
Details
616-122-8
7464-56-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-075-3
604-70-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
604-408-5
14431-43-7
Suspected skin sensitiser
Details
608-378-4
29585-29-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1