Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
298-399-1
93804-24-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-844-8
26604-52-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
247-843-2
26604-51-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-430-6
49690-63-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-966-5
1070-01-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
258-196-0
52797-93-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-849-4
50922-79-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
300-650-8
93951-31-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-806-6
29716-44-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
226-533-0
5420-79-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-726-1
13468-92-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-416-8
2757-28-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
252-651-7
35641-51-1
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-557-1
20440-93-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
223-389-0
3871-20-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
271-291-1
68527-98-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
213-863-5
1038-95-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
303-289-4
94160-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-703-0
2502-15-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
223-316-2
3820-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-449-7
84642-71-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-596-7
1159-54-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-390-6
3871-31-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-684-8
68309-97-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
244-275-7
21214-39-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-745-2
31638-89-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
228-312-4
6224-63-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-759-9
72668-27-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-144-7
52736-14-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-970-9
29949-85-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
247-165-7
25653-16-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-626-5
72386-53-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
605-519-1
16858-01-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
283-448-1
84642-70-6
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
603-121-2
126121-35-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
266-399-0
66543-80-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-193-9
6163-58-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-326-5
57-39-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-674-3
6321-40-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-485-4
58901-12-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-604-8
29398-82-1
Suspected toxic for reproduction
Details
251-624-7
33667-48-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
276-197-4
71929-27-6
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
236-190-9
13220-80-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
306-458-0
97259-94-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
211-284-2
637-39-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
278-066-7
75069-22-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-833-4
42459-68-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
278-951-8
78568-66-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
258-535-2
53404-61-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-533-1
53404-48-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-405-4
17369-89-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
307-409-6
97635-48-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-461-9
89026-22-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected toxic for reproduction
Details
241-755-8
17773-18-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-111-2
301-13-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
219-581-9
2467-13-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
230-457-3
7147-34-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
257-004-2
51136-86-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
251-651-4
33712-72-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-152-5
6145-74-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-150-4
6145-73-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
226-263-3
5337-60-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
212-442-3
817-09-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
205-397-6
140-08-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-527-0
18719-58-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-388-7
10138-79-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-759-8
6711-45-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-799-0
19074-59-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-990-4
68922-23-6
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-054-5
20812-18-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-583-6
18795-33-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-117-1
78-43-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-799-9
126-72-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
206-595-5
355-86-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-327-9
370-69-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
243-793-0
20405-30-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-759-3
59431-98-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
249-525-9
29225-91-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-085-2
94088-82-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
-
7276-58-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
254-796-1
40120-74-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
304-669-2
94277-85-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
208-151-6
513-08-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-450-8
1587-21-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-985-0
550-70-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-627-0
486-12-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-469-5
63811-37-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-270-8
2399-85-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
304-684-4
94277-99-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
269-328-1
68226-90-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-914-8
71720-86-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-753-6
72639-33-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
306-847-5
97416-97-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-086-3
94236-89-2
Suspected persistent in the environment
Details
263-648-5
62625-16-5
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-523-6
67875-09-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
282-374-7
84195-68-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-204-4
84580-22-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-622-8
144-29-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1