Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
219-968-2
2587-59-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-696-9
57359-00-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-336-0
68957-39-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
269-283-8
68214-03-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-105-6
40842-88-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-405-3
72152-51-3
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-993-2
67969-92-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
232-322-4
8003-69-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
279-047-6
79057-88-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
273-902-7
69178-38-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-326-3
6473-13-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
217-699-5
1934-21-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-963-2
70865-35-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
238-899-9
14835-74-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
241-718-6
17716-41-5
Suspected persistent in the environment
Details
240-823-4
16768-46-0
Suspected persistent in the environment
Details
225-742-4
5045-23-8
Suspected persistent in the environment
Details
257-967-9
52499-86-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
257-938-0
52469-75-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
257-939-6
52469-76-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
288-423-9
85721-13-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-384-8
2429-73-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
266-251-5
66214-51-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-152-8
6420-22-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-356-0
73287-56-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
288-759-6
85895-84-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
280-121-5
83006-71-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-753-9
74186-17-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-070-0
85650-61-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-542-6
85750-16-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-504-3
93941-05-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-494-0
23211-47-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-033-4
72927-92-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-444-0
70210-46-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-026-0
85631-77-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-417-3
70210-20-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-366-5
73297-02-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-616-3
73816-74-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-911-4
72829-25-5
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
281-866-9
84045-65-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-906-7
72829-14-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-456-6
70224-85-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
268-046-6
67990-23-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
268-045-0
67990-22-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-327-9
6473-15-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-334-0
3841-15-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
278-160-8
75268-73-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-403-2
72152-49-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-712-3
67906-45-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
267-714-4
67906-47-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-398-1
70210-00-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-545-6
5422-17-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-387-6
6505-12-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-826-9
6360-29-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
300-910-0
93964-64-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-399-7
70210-01-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
284-341-2
84852-30-2
Suspected mutagen
Details
288-283-9
85711-25-7
Suspected mutagen
Details
292-378-0
90604-82-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
276-698-8
72496-85-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-801-2
6359-51-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-616-8
85851-56-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-704-9
72496-92-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-957-2
94135-86-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-031-8
85631-82-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-303-6
2407-13-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-035-1
6406-87-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-981-0
10482-42-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-024-7
69511-01-9
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-357-7
41423-92-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-440-7
73398-42-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-439-1
73398-41-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
241-743-2
17752-85-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-832-7
57583-69-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-411-6
72152-58-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
303-301-8
94160-19-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-076-9
28546-93-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-787-0
1667-99-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
282-054-7
84083-06-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-777-6
22094-98-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
279-463-8
80419-51-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
282-058-9
84083-10-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-245-8
84583-92-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
287-270-5
85455-35-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
222-030-5
3321-13-9
Suspected persistent in the environment
Details
280-118-9
83006-69-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
280-140-9
83027-38-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-501-5
72230-95-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
236-140-6
13186-45-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-163-8
6420-43-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-869-5
84045-67-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-164-3
6420-44-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
268-427-7
68084-15-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
267-779-9
67923-63-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-162-2
6420-41-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-780-8
10359-95-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
222-125-1
3354-97-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-372-5
72139-15-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-037-0
85631-87-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-391-1
94249-17-9
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1