Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
610-359-0
475160-61-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-880-8
219794-81-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-008-3
155396-69-3
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
630-839-3
147027-04-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
612-947-2
62147-49-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
605-028-2
155836-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-501-9
83-79-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-362-3
766-17-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
279-018-8
78964-85-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
255-802-5
42399-54-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-486-0
4382-33-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-543-4
480-18-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-710-7
65350-86-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-739-7
71634-82-7
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-731-3
71628-07-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
289-487-0
89329-09-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
289-489-1
89329-11-3
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
287-241-7
85443-49-8
Suspected persistent in the environment
Details
243-994-3
20728-75-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
243-993-8
20728-73-8
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-730-8
71628-03-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
226-872-4
5524-05-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
289-490-7
89329-12-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-488-6
89329-10-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-729-2
71627-65-1
Suspected persistent in the environment
Details
620-436-0
75736-33-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
627-364-9
70987-78-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
609-239-0
36394-75-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
603-062-2
125353-44-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
214-494-2
1135-66-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
263-252-2
61826-54-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
263-251-7
61826-53-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
263-253-8
61826-56-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
928-037-6
2752-38-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-453-3
90104-21-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-944-5
22161-81-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-485-0
202825-46-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
611-964-2
6034-46-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-832-2
122151-32-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
617-235-5
81445-44-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-569-3
1188-38-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
614-150-5
67843-74-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
615-242-8
71031-03-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
603-381-7
130025-34-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-954-4
154445-77-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-717-9
39537-23-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-824-0
4033-27-6
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-380-7
16495-13-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-292-9
162537-11-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-374-9
129940-50-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
621-436-3
116355-83-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
617-383-0
82717-96-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
606-683-7
20989-17-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-176-7
112245-13-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
637-341-5
57564-91-7
Suspected mutagen
Details
607-637-9
25190-06-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
608-381-0
29617-66-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
612-971-3
62249-80-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-509-5
30608-62-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-528-9
50418-68-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-833-8
122151-38-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
605-661-4
1730-91-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-068-9
42856-71-3
Suspected toxic for reproduction
Details
610-071-5
4286-15-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-638-1
20780-54-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-516-6
38075-43-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-393-5
82834-12-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
603-503-9
131724-45-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-925-7
52980-68-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-655-9
850222-40-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
612-041-7
60827-45-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
695-249-0
137862-53-4
Suspected toxic for reproduction
Details
600-146-0
100986-85-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-322-9
2914-69-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
691-561-6
84057-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-525-1
84057-95-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-039-0
4254-15-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-003-6
87392-07-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-798-6
107133-36-8
Suspected toxic for reproduction
Details
618-046-0
87679-37-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-180-7
80875-98-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
608-899-7
3371-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-127-7
62996-74-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
603-082-1
125590-73-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
616-717-2
79645-27-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-866-1
21967-41-9
Suspected respiratory sensitiser
Details
242-336-2
18450-74-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
615-424-7
7179-49-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-544-0
203866-13-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
610-356-4
475160-59-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-879-2
219794-79-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-672-4
173334-57-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-070-1
156732-13-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
615-347-9
7177-48-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
274-290-4
70051-25-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-194-1
18309-28-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-750-3
87-53-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
261-863-9
59697-07-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
251-443-3
33286-22-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-046-7
24158-88-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2