Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
918-962-3
565-71-9
Suspected toxic for reproduction
Details
918-853-0
65232-57-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
918-836-8
13427-80-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
918-774-1
35094-87-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
918-769-4
4707-46-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
918-767-3
46350-87-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
918-692-6
1617-18-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
918-549-8
24812-90-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
918-455-7
617-60-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
918-345-9
36062-07-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
918-265-4
59074-26-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
918-256-5
6554-69-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
917-928-5
1019862-87-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
917-856-4
13365-26-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
917-847-5
45235-48-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
917-652-5
207110-35-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
917-588-8
959-22-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
917-530-1
33148-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
917-495-2
1337-89-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
917-443-9
690229-09-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
809-731-7
71998-72-6
Suspected bioaccumulative
Details
809-637-6
962-89-0
Suspected bioaccumulative
Details
809-558-7
91137-27-8
Suspected mutagen
Details
809-489-2
83623-61-4
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
809-393-0
58802-20-3
Suspected bioaccumulative
Details
809-308-7
4707-46-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
809-248-1
4106-66-5
Suspected mutagen
Details
809-166-6
187585-11-1
Suspected mutagen
Details
809-099-2
33423-92-6
Suspected bioaccumulative
Details
808-995-0
1803-12-9
Suspected persistent in the environment
Details
808-606-4
1517-05-1
Suspected mutagen
Details
808-326-2
1151-51-5
Suspected bioaccumulative
Details
807-886-5
77214-82-5
Harmonised classification for eye damage
Details
807-865-0
19171-18-7
Suspected toxic for reproduction
Details
807-825-2
394-68-3
Suspected mutagen
Details
807-116-8
186691-13-4
Suspected toxic for reproduction
Details
806-730-3
147613-95-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
806-729-8
162208-01-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
806-174-1
362-03-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
805-960-1
183196-57-8
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
805-902-5
19171-19-8
Suspected toxic for reproduction
Details
805-607-1
156679-41-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
805-451-4
18523-47-2
Suspected mutagen
Details
805-215-0
303-34-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
804-897-7
406488-30-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
804-662-9
91315-15-0
Suspected toxic for reproduction
Details
804-629-9
766-94-9
Suspected mutagen
Details
804-567-2
92761-26-7
Harmonised classification for eye damage
Details
804-331-9
7576-88-7
Suspected mutagen
Details
804-253-5
618-26-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
803-995-7
5632-47-3
Suspected carcinogen
Details
803-482-8
2417-77-8
Suspected mutagen
Details
803-309-6
16543-55-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
803-178-5
16524-22-4
Suspected bioaccumulative
Details
802-907-4
138154-39-9
Suspected mutagen
Details
801-880-6
190085-41-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
801-876-4
3508-98-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
801-875-9
2109-22-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-874-3
75490-39-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
801-873-8
92585-24-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-872-2
122760-84-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-871-7
133636-82-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
801-870-1
122760-85-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
800-256-0
2085-88-3
Suspected mutagen
Details
800-217-8
597-25-1
Suspected carcinogen
Details
800-170-3
2255-17-6
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Details
700-368-9
328-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
700-335-9
135043-69-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
700-302-9
13035-19-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
700-269-0
53535-81-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
700-262-2
79809-27-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
700-261-7
4427-96-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
700-191-7
103181-68-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
695-869-1
73754-27-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
695-688-8
85702-90-5
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
695-664-7
93957-54-1
Suspected carcinogen
Details
695-657-9
147086-81-5
Harmonised classification for acute toxicity
Details
695-340-5
118612-00-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Details
695-249-0
137862-53-4
Suspected toxic for reproduction
Details
695-026-8
114899-77-3
Suspected mutagen
Details
694-894-5
31120-85-1
Suspected mutagen
Details
694-835-3
35822-46-9
Suspected bioaccumulative
Details
694-829-0
51207-31-9
Suspected bioaccumulative
Details
694-815-4
67562-39-4
Suspected bioaccumulative
Details
694-814-9
40321-76-4
Suspected bioaccumulative
Details
694-813-3
3268-87-9
Suspected bioaccumulative
Details
694-806-5
39001-02-0
Suspected bioaccumulative
Details
694-773-7
1912-28-3
Suspected toxic for reproduction
Details
694-767-4
39227-28-6
Suspected bioaccumulative
Details
694-762-7
57117-41-6
Suspected bioaccumulative
Details
694-761-1
57117-31-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Details
694-556-7
2318-18-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
694-412-3
1912-30-7
Suspected toxic for reproduction
Details
692-557-7
164579-32-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
692-550-9
41870-52-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
692-502-7
16610-63-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
692-501-1
116633-53-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
692-291-1
179104-32-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
692-095-6
6485-67-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
691-976-2
151006-62-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1